เกาะติดข่าว

พิธีเปิดตัวบริษัท ลาวโมบาย มันนี่ จำกัด เพื่อให้บริการเงินดิจิทัล

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 บริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีเปิดตัวบริษัท ลาวโมบายมันนี่ จำกัด โดยมี
ดร. ทันสะไหม กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร สปป. ลาว นายสุลิสัก ทำนุวง
หัวหน้ากรมคุ้มครองระบบชำระสะสาง ธนาคารแห่ง สปป. ลาว และผู้บริหารบริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม

บริษัท ลาวโมบายมันนี่ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งรัฐบาล สปป. ลาว ถือหุ้นร้อยละ 51
และนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 49 เปิดให้บริการทางการเงินดิจิทัลบนมือถือภายใต้เครื่องหมายการค้า M-money เพื่อให้ผู้ใช้
บริการสามารถชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ พร้อมทั้งสามารถโอนเงินไปยังธนาคารต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทฯ ไว้
โดยผู้ใช้บริการสามารถนำเงินเข้าระบบ M-money ได้ที่จุดบริการทั่วประเทศ

การเปิดให้บริการ M-money จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัลบนมือถือได้สะดวกสบาย พร้อมทั้ง
จะสร้างสังคมไร้เงินสด บริษัท ลาวโมบายมันนี่ จำกัด ตั้งเป้าจะเป็นผู้ให้บริการทางการเงินดิจิทัลที่มีผู้ใช้งานมากเป็นอันดับ 1 
ของประเทศ และจะให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งจะเป็นสื่อกลาง ในการเชื่อมโยงธุรกิจทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เป็นรูปธรรม

บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะขยายการบริการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2563 เป็นต้นไป จะเปิดให้บริการ
ในนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ช่วงปลายเดือน ส.ค. 2563 จะขยายการให้บริการครอบคลุมอีก 9 แขวง ได้แก่ บ่อแก้ว
อุดมไซ หลวงน้ำทา หลวงพระบาง เวียงจันทน์ บอลิคำไซ คำม่วน สะหวันนะเขต จำปาสัก และคู่ร่วมธุรกิจต่าง ๆ และระยะที่ 3
ช่วงปลายเดือน ก.ย. 2563 จะขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการลงนาม MOU ความร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท T – plus ดิจิทัล จำกัด บริษัท ETL จำกัด 
ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน ธนาคารอุตสาหกรรมและการค้าจีน (ICBC) ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม
ธนาคารร่วมพัฒนา ธนาคารร่วมธุรกิจลาว – เวียดนาม ธนาคาร อินโดจีน ธนาคารเอซีลีดา ธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่นลาว บริษัท NCC จำกัด
บริษัท รัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา จำกัด บริษัท รุ่งอาลุน โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท Go Teddy จำกัด

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 21 ก.ค. 2563
และ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 22 ก.ค. 2563

07/30/2020กลับหน้าหลัก