เกาะติดข่าว

BCPG สนใจสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่ที่สุดในอาเซียนใน สปป. ลาว

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) มีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่ที่สุดในอาเซียนใน สปป. ลาวเพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณแขวงเซกองและแขวง อัดตะปือทางตอนใต้
ของ สปป. ลาว ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 64,000 เฮกตาร์ มีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีกำลังการผลิต 
600 เมกะวัตต์ โดยคาดว่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าเวียดนาม (EVN)

BCPG ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความแรงลมเพียงพอ
ต่อการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ เพิ่งได้ข้อสรุปเรื่องผลตอบแทนการลงทุนเมื่อไม่นานมานี้ โดยบริษัทฯ ได้ลงทุน ในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมใน สปป. ลาวผ่านบริษัทลูก คือ บริษัท Impact Energy Asia Development จำกัด โดย BCPG
ถือหุ้นร้อยละ 45 และบริษัท Impact Electrons Siam จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 55 โดยมีแผนจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับ EVN ในเดือน ต.ค. 2563 จากนั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 หลังจากแยกตัวออกจากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อปี 2559 BCPG เริ่มขยายฐานการลงทุนในต่างประเทศ มากขึ้น โดยเฉพาะ 
สปป. ลาวและญี่ปุ่น เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงเนื่องจากส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 11 แห่ง ในไทยจะเริ่มหมดสัญญาในปี 2566 และ 2567 นอกจากนี้ BCPG ได้เข้าซื้อกิจการโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำสาน 3A และน้ำสาน 3B ในแขวงหัวพัน รวมกำลังการผลิตทั้งหมด 114 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้กับ EVA
 
ที่มา: เว็บไซต์ Laotian Times วันที่ 29 ก.ค. 2563
https://laotiantimes.com/2020/07/29/thai-firm-keen-to-construct-aseans-largest-wind-farm-in- laos/

08/06/2020กลับหน้าหลัก