เกาะติดข่าว

บริษัท ลาวโทรคมนาคม มหาชนเปิดใช้ระบบ 5G อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 บริษัท ลาวโทรคมนาคม มหาชน ได้จัดพิธีเปิดใช้ระบบ 5G อย่างเป็นทางการ โดยมีนายทันสะไหม กมมะสิด
รัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร สปป. ลาว นายสุพน จันทะวีไซ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทฯ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงไปรษณีย์ฯ และลาวโทรคมนาคมเข้าร่วม

ระบบ 5G มีคุณลักษณะพิเศษโดดเด่นและแตกต่างจากระบบ 4G ในเรื่องความเร็วในการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์และระยะเวลา
ในการตอบสนองที่เร็วกว่าระบบ 4G ถึง 20 เท่า ทำให้สามารถรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ ที่มีความละเอียดสูงระดับ 4K และ 8K
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 5G สามารถตอบโจทย์คุณสมบัติสูงสุดของระบบ AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality)
ในการสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงที่เกิดจากการใช้ข้อมูลจำนวนมากในการประมวลผล และสามารถรองรับการใช้งาน
บนอุปกรณ์ได้มากกว่าระบบ 4G ถึง 10 เท่า หรือประมาณ 1,000,000 เครื่องต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งจะช่วยรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ผ่านระบบสั่งการ บนมือถือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยในเบื้องต้นจะให้บริการระบบ 5G
ในบางพื้นที่ของนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว เช่น บ้านสีหอม บริเวณตลาดกลางคืนริมแม่น้ำโขง บ้านสายลม และ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก และระยะที่สองจะขยายพื้นที่การให้บริการไปยังแขวงต่าง ๆ

บริษัทฯ เปิดให้บริการด้านโทรคมนาคมครบวงจรตั้งแต่ปี 2539 โดยได้ให้บริการระบบสายและไร้สาย แก่ผู้ใช้งานในประเทศ
กว่า 3.5 ล้านราย ต่อมาในปี 2554 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการระบบ 4G อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับว่าเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งแรก
ของ สปป. ลาว และเป็นประเทศที่สองของอาเซียนที่เปิดให้บริการระบบดังกล่าวต่อจากสิงคโปร์ และเมื่อปี 2560 ได้เปิดให้บริการ
ระบบ 4.5G ใน สปป. ลาว จนกระทั่งเมื่อ ต.ค. 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มทดลองใช้ระบบ 5G เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ
ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 1 ก.ย. 2563
https://laoedaily.com.la/2020/09/01/82508/
และเว็บไซต์ นสพ. Vientiane Times วันที่ 1 ก.ย. 2563
http://www.vientianetimes.org.la/sub-new/Business/Business_Lao_telecom_169.php

09/11/2020กลับหน้าหลัก