เกาะติดข่าว

ความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีรถไฟลาว - จีนและไทย - ลาวในนครหลวงเวียงจันทน์

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงทุน สปป. ลาว
ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟโดยสารเวียงจันทน์ (รถไฟลาว - จีน) บ้านโคกสะอาด เมืองไซทานี
นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนาย Xiao Qianwen ผู้จัดการทั่วไปบริษัทรถไฟลาว – จีน ให้การต้อนรับ

ปัจจุบันการก่อสร้างสถานีรถไฟโดยสารเวียงจันทน์มีความคืบหน้าร้อยละ 70 และอยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 2564 และเปิดใช้อย่างเป็นทางการในเดือน ธ.ค. 2564 โครงการดังกล่าวเริ่มก่อสร้าง
เมื่อเดือน ก.ค. 2563 โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมลาวและจีน สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 2,500 คน
มีพื้นที่รวม 14,543 ตร.ม. รวมทั้งมีการจัดแบ่งโซนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ
สถานที่จอดรถแบ่งออกเป็น 2 เขต ได้แก่ สถานที่จอดรถเมล์ 20 คัน และรถทั่วไป 40 คัน

นอกจากนี้ ดร. สอนไซฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานีรถไฟขนส่งสินค้าเวียงจันทน์ใต้ (รถไฟลาว - จีน)ซึ่งย้ายจาก
ถนน 450 ปี ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษไซเสดถาไปอยู่ที่บ้านท่านาแล้ง เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์และเยี่ยมชมการก่อสร้าง
โครงการท่าบกท่านาแล้งและเขตโลจิสติกส์เวียงจันทน์ โดยมีนายจันทอน สิดทิไซ ประธานบริษัท เวียงจันทน์ โลจิสติกส์ พาร์ค
จำกัด โครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สถานี พักสินค้า ศูนย์เทคนิคและซ่อมแซมและจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า
ปัจจุบันกำลังเร่งก่อสร้างเพื่อรองรับทางรถไฟ ลาว - จีนที่จะเปิดใช้ในเร็ววันนี้ หลังจากนั้น ดร. สอนไซฯได้เยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง
สายท่านาแล้ง - เวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 (รถไฟไทย - ลาว) ระยะทาง 7.5 กม. มูลค่าก่อสร้าง994.6 ล้านบาท ซึ่งสำนักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านให้การสนับสนุน โดยมีนายหินเพ็ด หล้าคอนวง รองหัวหน้ากรมทางรถไฟ
 กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง สปป. ลาว ให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561
ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 70 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2564

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีนมีระยะทาง 422.4 กิโลเมตร จากนครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านแขวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง
อุดมไซ และหลวงน้ำทา และสิ้นสุดที่ชายแดนลาว – จีนที่บ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา มูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 5,986 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน ธ.ค. 2559 เมื่อเปิดให้บริการจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งผ่าน สปป. ลาวได้ร้อยละ 30 - 40
เมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนน

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 11 มิ.ย. 2564 และ นสพ. เวียงจันทน์ใหม่ วันที่ 11 มิ.ย. 2564

06/18/2021กลับหน้าหลัก