เกาะติดข่าว

สปป. ลาวและรัสเซียส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ได้ให้การต้อนรับ
นาย Vladimir A. KALININ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำ สปป. ลาว ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาส
ที่ ดร. คำแพงฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือ ด้านการค้าระหว่าง สปป. ลาวกับรัสเซีย
รวมถึงข้อเสนอในการจัดการหารือระหว่างสภาอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติลาว – รัสเซีย เพื่อเป็นเวทีสำหรับภาคเอกชน
ของทั้งสองประเทศที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า และการลงทุนระหว่างกัน เพิ่มเติมจากกรอบการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission: JC)

สินค้าส่งออกจาก สปป. ลาวไปรัสเซียที่สำคัญ ได้แก่ อะไหล่ รองเท้าและเครื่องนุ่งห่ม ไม้แปรรูป กึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป และกาแฟ
(ยังไม่ได้แปรรูป) และสินค้าที่ สปป. ลาวนำเข้าจากรัสเซียที่สำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์การสื่อสารและชิ้นส่วน ยานพาหนะ (ไม่รวมรถไถนา
และรถจักรยานยนต์) อะไหล่รถ ธัญพืช ข้าว ข้าวโพด ปัจจุบันรัสเซียได้ให้สิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) แก่ สปป. ลาวจำนวน 65 รายการ
โดยเป็นกลุ่มสินค้าเกษตร 34 รายการ กลุ่มอุตสาหกรรม 11 รายการ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 4 รายการ เฟอร์นิเจอร์ 3 รายการ ยารักษาโรค
1 รายการ ศิลปวัตถุและวัตถุโบราณ 1 รายการ และอื่น ๆ

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า วันที่ 10 มิ.ย. 2564
http://www.moic.gov.la/?p=7844&lang=lo
ละเว็บไซต์ นสพ. ลาวพัฒนา วันที่ 10 มิ.ย. 2564
https://www.laophattananews.com/archives/109526

06/18/2021กลับหน้าหลัก