เกาะติดข่าว

บริษัท บัวละพา กสิกรรมป่าไม้ จำกัด ส่งออกไม้อัดชุดแรกไปออสเตรเลีย

นางสุไพวัน เที่ยงจันไซ รองผู้อำนวยการบริษัท บัวละพา กสิกรรมป่าไม้ จำกัด ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ ก่อตั้งโรงงานและทดลอง
การผลิตเมื่อต้นเดือน เม.ย. 2564 ปัจจุบันโรงงานดำเนินการผลิตแล้วร้อยละ 30 และเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 บริษัทฯ ได้ส่งออก
ไม้อัดชุดแรกที่ผลิตจากโรงงานจำนวน 5 ตู้คอนเทนเนอร์ ปริมาณ 180 ลบ.ม. มูลค่า 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไปออสเตรเลีย
และอยู่ระหว่างการขยายตลาดไปอีกหลายประเทศ

การส่งออกไม้อัดครั้งนี้นับเป็นการดำเนินการตามนโยบายของพรรคและรัฐบาล สปป. ลาวในการพัฒนาประเทศแบบสีเขียว
และยั่งยืน สำหรับการผลิตไม้อัดนั้นต้องผ่านหลายกระบวนการและใช้เวลาหลายปี อาทิ การเพาะต้นกล้า การปลูก และการแปรรูป
ดังนั้น ภาครัฐควรส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้การผลิตและส่งออก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ปลูกและโรงงานแปรรูป
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรงงานชีวภาพเนื้อเยื่อไม้ ซึ่งจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผ้า แอลกอฮอล์ 90 และบรรจุภัณฑ์
ซึ่งความต้องการในตลาดโลก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

โรงงานไม้อัดบัวละพา ตั้งอยู่ที่เมืองหินเหิบ แขวงเวียงจันทน์ ปัจจุบันมีพนักงาน 200 คน และจะรับสมัครพนักงานเพิ่มอีก 400 คน
เพื่อเดินหน้าการผลิตให้ได้ร้อยละ 100 คาดว่าในเดือน ส.ค. 2564 จะสามารถผลิตได้ 500,000 ลบ.ม. ปัจจุบันบริษัทฯ มีไม้สำหรับ
ใช้เป็นวัตถุดิบบนพื้นที่กว่า 5,000 เฮกตาร์ ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตไม้อัดเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ

สิ่งท้าทายของบริษัทฯ คือ การหาตลาดเพื่อส่งออก และการเตรียมเอกสารให้ทันกับการส่งออก โดยเฉพาะขั้นตอนการขนส่ง
และการจองท่าเรือ สำหรับการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ บริษัทฯ ได้ลงนาม MOU กับหลายบริษัท เพื่อจำหน่ายสินค้า
ให้กับลูกค้าภายในประเทศ

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 10 มิ.ย. 2564
https://laoedaily.com.la/2021/06/10/96560/

ข้อมูลเพิ่มเติม
ในปี 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการส่งออก 5,678 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการส่งออกไม้แปรรูป กึ่งสำเร็จรูป และสำเร็จรูป
มีมูลค่า 15.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด สปป. ลาวส่งออกไม้แปรรูป
ไปออสเตรเลียครั้งแรกเมื่อปี 2561 และส่งออกไม้อัดไปออสเตรเลียครั้งแรกเมื่อปี 2563 มูลค่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ

06/18/2021กลับหน้าหลัก