เกาะติดข่าว

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564 นายพูขง จิดรูบโลก หัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือ กระทรวงเทคโนโลยี และการสื่อสาร สปป. ลาว
และนายกุมพาไซ สีลิวง ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท Lao Gateway จำกัด ร่วมลงนาม MOU เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมี ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยี
และการสื่อสาร สปป. ลาว และนายสูนทอน พมมะจัก ประธานสภาบริหารบริษัท Lao Gateway จำกัด พร้อมด้วยผู้แทน
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบด้วยการต่อยอดระบบ LaoKYC
เพื่อให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพป้องกันการระบาดของโรค (Primary Health Assessment Network- PHAN) การพัฒนา
เชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างชายแดน (Cross Boarder Interface- CBI) เพื่อสร้างรายรับใหม่ให้รัฐบาล
ระบบบัญชีสาธารณะ (Cloud Accounting system) เพื่อให้ MSME ถือครองบัญชี ที่ถูกต้องและสร้างฐานรายรับให้รัฐบาล
และระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Cyber security) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รวมทั้งขยายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

ที่มา: นสพ. ประชาชน วันที่ 10 ก.ย. 2564

09/17/2021กลับหน้าหลัก