เกาะติดข่าว

ไทย – ลาวร่วมเปิดตัว Flash Express Laos ก้าวสู่ธุรกิจ E-commerce ในกลุ่มประเทศ CLMV

บริษัท Flash Express จำกัด และกลุ่มบริษัท AIF ของ สปป. ลาวร่วมลงทุนเพื่อขยายสู่ตลาดประเทศ CLMV โดยเปิดตัว
Flash Express Laos ใน สปป. ลาวอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้บริการรับ – ส่งพัสดุระหว่างไทย กับนครหลวงเวียงจันทน์
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ E-commerce และกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ

นายคมสันต์ ลี ประธาน Flash Express กล่าวว่า การขยายการบริการมายัง สปป. ลาวถือเป็นความภาคภูมิใจของการขนส่ง
ไทยแบบครบวงจรสู่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยดำเนินการร่วมกับพันธมิตรที่มีกลยุทธ์ อย่างเข้มแข็ง ทั้งสองบริษัทจะร่วมกัน
ให้บริการทั้งทางบกและทางอากาศและเตรียมความพร้อมทั้งในด้านแรงงานและทรัพยากร นอกจากนี้ รัฐบาลไทยกำลัง
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีต่อธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ของสองประเทศ

จากธุรกิจขนส่งด่วนที่ประสบความสำเร็จในไทยด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนามาเป็นเวลา 3 ปี จึงพร้อมเปิดตัว Flash Express Laos
ด้วยแนวคิดการให้บริการขนส่งรายแรกและรายเดียวตลอด 365 วัน นอกจากนี้ บริษัท ยังให้บริการจองล่วงหน้าผ่าน Flash Express
Application โดยลูกค้าสามารถจองบริการรับ - ส่งล่วงหน้า ติดตามพัสดุ และตรวจสอบค่าบริการขนส่งได้ด้วยตัวเอง แผนการ
ให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก จะให้บริการขนส่งจากไทยมานครหลวงเวียงจันทน์ และระยะต่อไปจะขยายการบริการ
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ใน สปป. ลาว นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการบริการขนส่งข้ามแดนระหว่างไทย - ลาวเพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้า B2B B2C และ C2C ในเดือน พ.ย. 2564 และจะรับสมัครหุ้นส่วนทางธุรกิจท้องถิ่นโดยการใช้สถานที่ของผู้สนใจเป็นจุดให้บริการ

นายลิดทิกอน พูมมะสัก ประธานกลุ่มบริษัท AIF กล่าวว่า ยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับยูนิคอร์นรายแรก ของไทย และจะใช้ประโยชน์
จากความชำนาญของกลุ่มบริษัท AIF เพื่ออำนวยความสะดวกการจัดส่งข้ามแดน และรองรับอุตสาหกรรมขนส่งของ สปป. ลาว
ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว Flash Express Laos จะเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแบบครบวงจรและช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของ E-commerce

ปัจจุบัน Flash Express Laos ให้บริการครอบคลุมทั่วนครหลวงเวียงจันทน์แล้ว และในอนาคตจะขยายการบริการเพื่อสามารถ
จัดส่งในระดับประเทศร่วมกับพันธมิตรและเปิดจุดรับส่งในใจกลางเมืองใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคท้องถิ่นสามารถแลกเปลี่ยน
สินค้าระหว่างไทยกับ สปป. ลาวได้สะดวกขึ้น

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 14 ก.ย. 2564 และ นสพ. เศรษฐกิจการค้า 13 ก.ย. 2564

09/23/2021กลับหน้าหลัก