เกาะติดข่าว

สปป. ลาวคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 2 ล้านล้านกีบ จากการทดลองขุดเงินคริปโต

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ได้รายงานเกี่ยวกับ แผนงบประมาณแห่งรัฐ
ปี 2564 และแนวทางแผนงบประมาณปี 2565 ต่อที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 9 ว่า ในปี 2565 สปป. ลาว
คาดว่าจะมีรายได้ทั้งหมด 31.42 ล้านล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 16 ของ GDP ประกอบด้วยรายได้ภายใน 28.96 ล้านล้านกีบ คิดเป็น
ร้อยละ 15 ของ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา รายได้จากการช่วยเหลือแบบให้เปล่า (ODA) มูลค่า 2.46 ล้าน
ล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 1 ของ GDP และคาดว่าจะมีแหล่งรายได้ใหม่มูลค่า 3.75 ล้านล้านกีบ โดยมาจากการลงทุนของภาคเอกชน
ในการทดลองขุดเงิน คริปโต (Cryptocurrency) 2 ล้านล้านกีบ และคาดว่าจะมีรายจ่ายทั้งหมด 34.59 ล้านล้านกีบ ประกอบด้วย
รายจ่ายโครงการลงทุนจากเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือ 6.75 ล้านล้านกีบ เพิ่มขึ้น 3.011 ล้านล้านกีบ เมื่อเทียบกับปี 2564
คิดเป็นร้อยละ 18.14 ของ GDP

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564 รัฐบาลอนุมัติให้บริษัทใน สปป. ลาว 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท Wap Data Technology Laos จำกัด บริษัท พงซับทะวี
ก่อสร้างขัวทาง จำกัด บริษัท สีสะเกด ก่อสร้างครบวงจร จำกัด บริษัท บุบผา พัฒนาก่อสร้างเคหะสะถานขัวทาง และสำรวจออกแบบ
จำกัด ธนาคารร่วมพัฒนา จำกัด และบริษัท พูสี กรุ๊ป จำกัด ทดลองขุดและซื้อขายสกุลเงินคริปโต และมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยี
และสื่อสาร ร่วมกับกระทรวงการเงิน ธนาคาร แห่ง สปป. ลาว กระทรวงแผนการและการลงทุน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่
กระทรวงป้องกันความสงบ และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

รัฐบาล สปป. ลาวจะสามารถนำรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการอนุญาตให้ทดลองขุดเงินคริปโตไปใช้จ่าย ในสิ่งที่จำเป็น
เช่น เบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือค่าครองชีพเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง การรับมือกับโควิด 19 และการชำระหนี้

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 10,457 กีบ 

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 3 พ.ย. 2564

11/12/2021กลับหน้าหลัก