เกาะติดข่าว

ด่านสากลท่าบกท่านาแล้งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2564 นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เข้าร่วมพิธีเปิดใช้ด่านสากลท่าบก ท่านาแล้ง (สำหรับสินค้า)
และเขตโลจิสติกส์ครบวงจร นครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการ โดยมีรัฐมนตรี รองรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยในพิธีฯ ได้มีการปล่อยขบวนรถขนส่งสินค้ารอบปฐมฤกษ์จำนวน 12 ตู้คอนเทนเนอร์
ไปยังเวียดนาม ไทย และกัมพูชา

นายจันทอน สิดทิไซ ประธานบริษัท เวียงจันทน์ โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด กล่าวว่า การพัฒนาท่าบกท่านาแล้งและเขตโลจิสติกส์
ครบวงจร นครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของพรรคและรัฐบาล เพื่อเปลี่ยน สปป. ลาวจากประเทศ
ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศที่เชื่อมโยงการค้าและการขนส่ง (Land Link Transit Transport Services) กับภูมิภาคและ
สากลให้เป็นรูปธรรม โดยการรวมท่าบกและด่านสากลไว้ที่จุดเดียวกัน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกสูงสุดในการทำธุรกรรมสินค้า
ผ่านแดนและการค้าระหว่างประเทศ โครงการฯ ตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสี เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ และครอบคลุมอาณาเขต
บ้านเชียงดาและบ้านนาควายใต้ เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ บนพื้นที่สัมปทาน 382 เฮกตาร์ ระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี โครงการฯ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสร้างท่าบกและการสร้างเขตโลจิสติกส์ครบวงจร ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมด 754 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แบ่งออกเป็นการลงทุนสร้างท่าบก 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการสร้างเขต โลจิสติกส์ 574 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการลงทุน
ของภาคเอกชนลาวร้อยละ 100 คาดว่าจะก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโครงการฯ แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 2 ปี

นายเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว กล่าวว่า ผลสำเร็จในการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพของด่านสากลท่าบก ท่านาแล้งในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จ
ในการลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางด้านการค้าและการขนส่งของ สปป. ลาว พร้อมทั้งจะช่วยดึงดูด
และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตและทำการค้า ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ สปป. ลาวให้ขยายตัวยิ่งขึ้น

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 4 ธ.ค. 2564
https://laoedaily.com.la/2021/12/04/108977/
และเว็บไซต์ นสพ. ประเทศลาว วันที่ 6 ธ.ค. 2564
http://kpl.gov.la/Media/Upload/Newspaper/la/2021/12/10088/html5/

12/17/2021กลับหน้าหลัก