เกาะติดข่าว

การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อยกระดับท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 นายสะถาบันดิด อินสีเชียงใหม่ รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว และ
นาย Son Chang Wan ประธานบริษัท Korea Airport Corporation (KAC) เกาหลีใต้ ร่วมลงนาม MoU เพื่อศึกษาความเป็นไป
ได้ทางด้านเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง มูลค่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยมี นายสอนไซ สีพันดอน รัฐมนตรีกระทรวงแผนการฯ และผู้แทน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสินละกอน พมมะสิด ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นเอเคบริการ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนของ KAC ใน สปป. ลาว กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่าจะเป็นการยกระดับสนามบินให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย รวมถึงการสร้างศูนย์วัฒนธรรม
ห้องประชุม และโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนในภาพรวมของรัฐบาล สปป. ลาว ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย
และเพื่อเป็นการขยายขีดความสามารถด้านการบริการ และส่งเสริมการบูรณาการด้าน การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ รวมทั้ง
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจระหว่างประเทศ ในอนาคต โดยรัฐบาลได้คัดเลือกผู้รับเหมา 1 ใน 6
บริษัทที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ และมีแหล่งเงินทุน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในระยะต่อไป

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 20 ธ.ค. 2564

12/30/2021กลับหน้าหลัก