เกาะติดข่าว

พิธีลงนามสัญญาว่าด้วยการทดลองดำเนินธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 นายแก้วนะคอน ไซสุเลียน หัวหน้ากรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงเทคโนโลยี และการสื่อสาร สปป. ลาว
และนางวิพากอน กอนสิน ประธานบริษัท ลาว วีไอพี พัฒนาการลงทุน จำกัด ร่วมลงนามสัญญาว่าด้วยการทดลองดำเนินธุรกิจ
ทรัพย์สินดิจิทัล โดยมี ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดารา รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

นายแก้วนะคอนฯ กล่าวว่า ปัจจุบันการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นกระแสไปทั่วโลก โดยเฉพาะ Blockchain ที่ทั่วโลกค้นคว้า
พัฒนาและใช้ในหลายด้าน อาทิ ด้านการเงิน ด้วยคุณลักษณะพิเศษของเทคโนโลยี Blockchain จึงทำให้การแลกเปลี่ยนมูลค่า
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงมีธุรกรรมทรัพย์สินดิจิทัลที่สามารถสร้างเงินคริปโต
และเหรียญโทเคนดิจิทัล โดยการร่วมมือครั้งนี้ เป็นการดำเนินแผนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ
ของรัฐบาล สปป. ลาว นอกจากนี้ สปป. ลาวมีศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบัน พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจำนวนหนึ่งยังไม่สามารถ
 ส่งออกไปต่างประเทศได้ ดังนั้น จึงเห็นโอกาสการใช้พลังงานไฟฟ้านั้นให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้และสามารถสร้างฐาน
รายรับใหม่ที่มั่นคงที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยรัฐบาล สปป. ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกระเบียบการคุ้มครองให้รัดกุม
ถูกต้องตามกฎหมายและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ

นางวิพาพอนฯ กล่าวว่า การลงนามสัญญาครั้งนี้เป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ และสามารถสร้างงานให้ประชาชน รวมทั้งเป็นช่องทาง
ในการเพิ่มรายรับให้แก่งบประมาณของภาครัฐมากขึ้น โดยบริษัทฯ มอบค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินธุรกรรมขุดค้นสินทรัพย์ดิจิทัล
จำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้รัฐบาล และมอบเงินสนับสนุนให้กระทรวงเทคโนโลยีฯ 500 ล้านกีบเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2565 นายแก้วนะคอนฯ และนายสีทา พมมะจิด รองประธานบริษัท พูสี กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามสัญญาฯ โดยมี
ศ.ดร. บ่อเวียงคำฯ นายสีทอง พมมะจิด ประธานบริษัท พูสี กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสีทาฯ กล่าวว่า บริษัทจะพัฒนาร่วมกับภาครัฐในการศึกษาและใช้ระบบ Blockchain ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล
ด้วยการเปลี่ยนจากระบบธรรมดาไปสู่ดิจิทัลเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจมหภาค
ให้ขยายตัว ทันสมัย ปลอดภัย โปร่งใสและเชื่อมโยงกับสากลได้ โดยเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา บริษัท welnance
trading online จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้
โครงการพัฒนาและบริการระบบเทคโนโลยี Blockchain ใน สปป. ลาว โดยโครงการดังกล่าวจะพัฒนาระบบ Platform ซอฟต์แวร์
โปรแกรมและแอพพลิเคชั่น เพื่อส่งเสริม การคุ้มครอง การบริหาร รวมทั้งการบริการให้แก่รัฐบาลและสังคม อาทิ (1) ระบบการยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) (2) ระบบคุ้มครองข้อมูลที่อยู่อาศัยแบบทันสมัย (E-Resident) (3) ระบบการเงินแบบทันสมัย (E-Finance)
(4) ระบบสาธารณสุขแบบทันสมัย (E-Health) (5) ระบบโรงเรียนแบบทันสมัย (E-School) และ (6) การบริหารรัฐแบบทันสมัย
(E-Government)

ที่มา: เพจ Lao National Radio และ นสพ. ประชาชน วันที่ 31 ม.ค. 2565

02/11/2022กลับหน้าหลัก