กฎระเบียบที่ควรรู้

สปป.ลาว ตั้งเป้าการผลิตในภาคกสิกรรมกว่าร้อยละ 15.73

สปป.ลาว คาดว่าการผลิตในภาคกสิกรรมจะสามารถสร้างผลผลิตได้ร้อยละ 15.73 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายใน หรือ GDP ตลอดปี 2561 และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 


นายพวงปะลิสัก ปะวงเวียงคำ รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ได้วางแผนผลักดันการผลิตในภาคกสิกรรมให้มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เพื่อรับประกันความมั่นคงด้านเสบียงอาหารของ สปป. ลาว 


ในปีผ่านมาการผลิตในภาคกสิกรรมมีจำนวนต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ถึง 300,000 ตัน อันเนื่องจากภัยพิบัติน้ำท่วมและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันทำให้อัตราการผลิตเสบียงอาหารอยู่ที่ร้อยละ 85 ของแผนการ ทั้งนี้ องค์การอาหารและเกษตร หรือFood and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) ระบุว่า พายุเซินกาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรลาวเสียหายกว่า 37,800 เฮกตาร์ สัตว์เลี้ยงสูญหายและตายกว่า 23,500 ตัว รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 55.5พันล้านกีบ (668,675 USD) และยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกของภาคกสิกรรมอีกด้วย 


อย่างไรก็ตาม ในปีนี้รัฐบาล สปป.ลาว ได้วางแผนเพื่อผลักดันการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกไว้กว่า 4 แสนตัน โดยขยายพื้นที่ปลูกข้าวอีก 1 ล้านเฮกตาร์โดยจะสามารถผลิตข้าวได้เฉลี่ย 4.2 ตันต่อเฮกตาร์และทั่วประเทศจะสามารถผลิตข้าวได้กว่า 4.22 ล้านตันนอกจากนี้ รัฐบาลแห่ง สปป. ลาว ยังได้คาดการณ์ความต้องการบริโภคข้าวภายในประเทศจะสูงถึง 2,700,000 ตัน และจะต้องเก็บไว้ในคลังสำรองอีก 4แสนตัน ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าวจะส่งให้ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปกว่า 5 – 6 แสนตัน และจะส่งออกไปยังต่างประเทศอีก 4 แสนตัน 

*อัตราแลกเปลี่ยน 8,300 กีบ = 1 ดอลาร์สหรัฐ 


ที่มา: เว็บไซต์ข่าว VOA, วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://lao.voanews.com/a/lao-agricultural-production-output-to-cover-about-15-point-73-percent-of-gdp-for-2018/4380890.html

06/25/2018กลับหน้าหลัก