กฎระเบียบที่ควรรู้

รัฐบาลลาว เร่งขจัดอุปสรรคการลงทุน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รัฐบาล สปป. ลาว จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระดับศูนย์กลาง แขวงและ
นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ในฐานะประธานคณะกรรมการการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลางแห่ง สปป. ลาว เป็นประธานการประชุม 

ดร. คำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว ระบุว่า การลงทุนในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา พบว่า 
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีการอนุมัติการลงทุนกว่า 2,924 โครงการ มูลค่ากว่า 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 68 โครงการ มูลค่า 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มพลังงานและบ่อแร่ เกษตรกรรม 
และการบริการ กระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2561 ธนาคารโลกได้จัดลำดับประเทศที่มี
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งพิจารณาตามตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด โดย สปป. ลาว ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 141 จากจำนวน 190 ประเทศทั่วโลก 
และถูกจัดลำดับในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) การเริ่มต้นธุรกิจ อยู่ในลำดับที่ 164 
2) การขออนุญาตก่อสร้าง อยู่ในลำดับที่ 40 
3) การขอใช้ไฟฟ้า อยู่ในลำดับที่ 149 
4) การจดทะเบียนทรัพย์สิน อยู่ในลำดับที่ 65 
5) การเข้าถึงสินเชื่อ อยู่ในลำดับที่ 77 
6) การคุ้มครองนักลงทุนขนาดเล็กและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย อยู่ในลำดับที่ 172 
7) การชำระภาษี อยู่ในลำดับที่ 156 
8) การค้าชายแดน อยู่ในลำดับที่ 124 
9) การบังคับใช้สัญญา อยู่ในลำดับที่ 97 
10) การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย อยู่ในลำดับที่ 168 

นายสอนไซ สีพันดอน กล่าวว่า รัฐบาล สปป. ลาว จะทำทุกวิถีทางเพื่อขจัดอุปสรรคในการลงทุนและอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับนักลงทุน
ที่ต้องการเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว รวมทั้งตั้งเป้าหมายให้ สปป. ลาว เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจในลำดับเลขสองหลัก
ภายในปี 2563 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2561

10/08/2018กลับหน้าหลัก