กฎระเบียบที่ควรรู้

Kumpulan Powernet มีแผนสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำสะมอย แขวงเวียงจันทน์

บริษัท Kumpulan Powernet Berhad ประเทศมาเลเซีย มีแผนทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Zhenghong Building Road &
Bridge Construction เพื่อก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำสะมอย แขวงเวียงจันทน์ ด้วยเงินลงทุน 15.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยจะออกแบบและก่อสร้างเขื่อนที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 1 ปี 5 เดือน

ปัจจุบัน สปป. ลาวส่งออกไฟฟ้าไปมาเลเซียผ่านประเทศไทยจำนวน 100 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเพิ่มปริมาณ การส่งออก
ไฟฟ้าเป็น 300 เมกะวัตต์ในปี 2563

ที่มา: เว็บไซต์ Laotian Times วันที่ 12 ก.พ. 2563
https://laotiantimes.com/2020/02/12/malaysias-kumpulan-powernet-to-build-hydropower -plant-in-nam-samoy/

02/21/2020กลับหน้าหลัก