กฎระเบียบที่ควรรู้

ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อ สปป. ลาวรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว
และนาย Nicola Pontara ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับกรณีฉุกเฉินสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การควบคุมการติดเชื้อ การตรวจหาผู้ติดเชื้อ
การค้นหาผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ การคุ้มครองกรณีมีผู้ติดเชื้อ และการยกระดับความสามารถในการเฝ้าระวังและทักษะการรักษา
ของคณะแพทย์ สปป. ลาว โดยมีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว
กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เข้าร่วม

นายบุนโจมฯ กล่าวว่า การช่วยเหลือของธนาคารโลกในครั้งนี้จะทำให้ระบบสาธารณสุขของ สปป. ลาว มีความเข้มแข็ง
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ สปป. ลาว ทั้งนี้ รัฐบาล สปป. ลาว
ได้กำหนดมาตรการเพื่อรับมือและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

กลุ่มธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนในการรับมือกับโรคโควิด 19 มูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ในระยะยาว
และลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ความช่วยเหลือดังกล่าวประกอบด้วยการสนับสนุนเงินทุน และการให้คำแนะนำ
ด้านนโยบายและความช่วยเหลือทางวิชาการ นอกจากนี้ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC)
ได้สนับสนุนเงินทุน 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
เพื่อให้คงการจ้างงาน ในขณะเดียวกัน ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะ และพัฒนา (International Bank for Reconstruction
and Development: IBRD) และสมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Association: IDA)
ได้สนับสนุนทุนเบื้องต้น 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ ในงานสาธารณสุข ทั้งนี้ กลุ่มธนาคารโลกจะอนุมัติงบประมาณ
อีก 160 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 15 เดือนข้างหน้า เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยากจน ส่งเสริมภาคธุรกิจ
และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงการเงิน สปป. ลาว วันที่ 7 เม.ย. 2563
https://www.mof.gov.la/index.php/2020/04/07/h85/
และเว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 7 เม.ย. 2563
https://laoedaily.com.la/2020/04/07/76071/

04/16/2020กลับหน้าหลัก