กฎระเบียบที่ควรรู้

กรุงศรีมันนี่ลาวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินกู้ส่วนบุคคลใหม่

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 บริษัท กรุงศรี บริการเช่าสินเชื่อ จำกัด หรือกรุงศรีลิสซิ่ง จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันการเงินจุลภาค
ที่ไม่รับเงินฝากกรุงศรี จำกัด (Krungsri Non-Deposit Taking Microfinance Institution : KSM) หรือกรุงศรีมันนี่ลาว และผลิตภัณฑ์
เงินกู้ส่วนบุคคลใหม่โดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์หรือใช้ผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็น มิติใหม่ของการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19

 กรุงศรีมันนี่ลาวมีทุนจดทะเบียนเบื้องต้นประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้คนลาวสามารถเข้าถึงบริการด้านการเงินจากสถาบันการเงินที่มีมาตรฐาน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินกู้ส่วนบุคคลใหม่นี้
นับว่าเป็นครั้งแรกที่คนลาวสามารถกู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์หรือใช้ผู้ค้ำประกัน และถือว่าเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ
ในการให้บริการทางการเงิน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าให้ กรุงศรีมันนี่ลาวเป็น 1 ใน 3 สถาบันการเงินจุลภาคชั้นนำของ สปป. ลาว
ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการเงินกู้โดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วกว่า 100 บัญชี วงเงินตั้งแต่ 110 – 5,550 ดอลลาร์สหรัฐ
โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงาน ข้าราชการ และผู้มีรายได้ประจำ รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้า การอนุมัติจะใช้เวลา 1 – 3 วัน
ซึ่งลูกค้าจะได้รับเงินทันทีหลังการอนุมัติ

กรุงศรีลิสซิ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำของ สปป. ลาว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ
ด้านการเงินหลากหลายรูปแบบและถูกออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของคนลาวให้ได้มากที่สุด

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 3 ก.ค. 2563
https://laoedaily.com.la/2020/08/03/81066/

08/14/2020กลับหน้าหลัก