กฎระเบียบที่ควรรู้

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ)

นายไลทอง พมมะวง ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) กล่าวว่า
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 รัฐบาล สปป. ลาวมีมาตรการปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ รวมถึงสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 ซึ่งการก่อสร้างเกิดความล่าช้า เนื่องจากผู้รับเหมา
จากไทยได้รับอนุญาตให้ส่งคนงานเข้ามาดำเนินการที่ฝั่งลาว ช่วงกลางวันเท่านั้น และต้องข้ามแม่น้ำโขงกลับไทยทุกเย็น
อย่างไรก็ตาม ในส่วนการก่อสร้างที่ดำเนินการโดยบริษัทลาวยังคงดำเนินตามแผนที่วางไว้ ปัจจุบัน การก่อสร้างเส้นทางเข้า
และด่านตรวจคนเข้าเมืองมีความคืบหน้าร้อยละ 10 สะพานดังกล่าวเริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 5 เดือน และคาดว่า
จะใช้เวลาก่อสร้าง 36 เดือน (แล้วเสร็จปี 2566) โดยมีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 3,900 ล้านบาท

ปัจจุบันการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างแขวงบอลิคำไซและจังหวัดบึงกาฬใช้เรือข้ามฝาก หากสะพานแล้วเสร็จจะทำให้
แขวงบอลิคำไซกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมระดับภูมิภาคอีกระหว่างไทย สปป. ลาว และเวียดนาม
ด้วยระยะทางเพียง 150 กม. ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่สั้นที่สุดของสามประเทศ

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 25 พ.ค. 2564

06/04/2021กลับหน้าหลัก