กฎระเบียบที่ควรรู้

แผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี 2565 ของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธาน การประชุมสรุปด้านการคลัง
ทั่วประเทศ ประจำปี 2564 และแนวโน้มแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี 2565 ผ่านระบบทางไกล การประชุมดังกล่าวเป็นเวที
เสวนาสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และธนาคาร แห่ง สปป. ลาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการคลัง และ
เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการคลัง จากผลกระทบของโรคโควิด-19 โดยมีรัฐมนตรี รองรัฐมนตรี
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายบุนโจมฯ กล่าวรายงานว่า แผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี 2565 คาดว่าจะมีรายได้ทั้งหมด 31.42 ล้านล้านกีบ คิดเป็น
ร้อยละ 16 ของ GDP ประกอบด้วยรายได้ภายในมูลค่า 28.96 ล้านล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 15 ของ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และรายได้จากการช่วยเหลือแบบให้เปล่า (ODA) มูลค่า 2.46 ล้านล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 1 ของ GDP

ดร. พูทะนูเพ็ด ไซสมบัด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินฯ ได้รายงานเกี่ยวกับแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี 2565 คาดว่า
จะมีแหล่งรายได้ใหม่มูลค่า 3.75 ล้านล้านกีบ โดย 2 ล้านล้านกีบมาจากการลงทุนของภาคเอกชน ในการทดลองขุดสกุลเงินดิจิทัล
(Cryptocurrency) นอกจากนี้ คาดว่าจะมีรายจ่ายทั้งหมด 27.84 ล้านล้านกีบ ประกอบด้วยรายจ่ายด้านการบริหาร 23.89 ล้านล้านกีบ
และรายจ่ายจากการลงทุน 10.70 ล้านล้านกีบ

นอกจากนี้ ยังได้รายงานแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี 2564 (ในช่วง 11 เดือนแรก) ว่า สปป. ลาว มีรายได้ทั้งหมด 24.09 ล้านล้านกีบ
คิดเป็นร้อยละ 87 ของแผนประจำปี ประกอบด้วยรายได้ภายในมูลค่า 21.49 ล้านล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนประจำปี และรายได้
ODA มูลค่า 2.6 ล้านล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 108 ของแผนประจำปี โดยคาดว่าทั้งปี 2564 สปป. ลาว จะมีรายได้ 26.95 ล้านล้านกีบ
คิดเป็นร้อยละ 98 ของแผนประจำปี และรายจ่ายทั้งหมด 21.01 ล้านล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 66 ของแผนประจำปี

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 10,985 กีบ

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 14 ธ.ค. 2564
และ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 13 ธ.ค. 2564
https://laoedaily.com.la/2021/12/13/109349/

12/24/2021กลับหน้าหลัก