กฎระเบียบที่ควรรู้

สปป. ลาว เตรียมเจรจาเปิดตลาดสินค้าเกษตรกับจีนเพิ่มอีก 22 ชนิด

การเจรจาเปิดตลาดสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้าหลักเป็นงานสำคัญในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อทดแทนการนำเข้า
และส่งออก และเป็นงานสำคัญตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และการคลังของ สปป. ลาว ตามการรายงาน
ความคืบหน้าการปฏิบัติตามวาระแห่งชาติฯ ต่อที่ประชุมรัฐบาล เปิดกว้าง ครั้งที่ 2 เมื่อเดือน ธ.ค. 2564

การเจรจาเปิดตลาดสินค้าเกษตรกับจีนสามารถลงนามข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) จำนวน 14 รายการ
ประกอบด้วยพืช 13 รายการ ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวโพด มันสำปะหลังชนิดแห้ง กล้วย แตงโม มันเทศ ถั่วฝักยาว ถั่วเหลืองฝักสด
(ถั่วแระญี่ปุ่น) ถั่วแขก เสาวรสสด ส้มเปลือกหนา ส้มโอ และเลมอน และสัตว์ใหญ่ 1 รายการ คือ โคและกระบือ โดยในปี 2564
สามารถลงนาม SPS ได้ทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ ถั่วฝักยาว ถั่วเหลืองฝักสด (ถั่วแระญี่ปุ่น) ถั่วแขก เสาวรสสด ส้มเปลือกหนา
ส้มโอ และเลมอน ปัจจุบัน สปป. ลาวได้ยกร่างข้อกำหนด SPS กับจีนเพิ่มเติมแล้วเสร็จอีก 1 รายการ คือ ใบยาสูบแห้ง
และเตรียมที่จะ เจรจาเปิดตลาดเพิ่มเติมอีก 22 รายการ ได้แก่ มะม่วง ขนุน มะม่วงหิมพานต์ ถั่วเหลืองชนิดเม็ด กาแฟ ชา
ยางพารา ทุเรียน แก้วมังกร ถั่วลิสง อ้อย กระวาน ลำไย ข้าวโพดหวาน ขิง ลิ้นจี่ สับปะรด รังไหม พริก มะเยาหิน (สบู่ดำ)
บุก และพืชที่เป็นยา

นอกจากนี้ สปป. ลาว ยังได้เจรจาเปิดตลาดกับไทย เวียดนาม และยุโรป โดยการเจรจากับเวียดนามสามารถลงนามสัญญา
ทั้งหมด 16 รายการ ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง กล้วย ข้าวสาร แครอท หัวหอมใหญ่ หญ้าเนเปีย แก้วมังกร เสาวรส
ส้มเขียวหวาน มะม่วง ส้มขนาดเล็ก ส้มโอ ขนุน ผักกาดขาว และผักสลัด และอยู่ระหว่าง การเจรจาเพิ่มเติม ได้แก่ กาแฟ
ยางพารา ถั่วลิสง ใบยาสูบ ผลไม้ พืชและผักสด และหมู

การเจรจาเปิดตลาดสินค้าเกษตรกับไทยมีทั้งหมด 15 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด เมล็ดข้าวโพด มะเขือเทศ ยาเส้น ส้ม กล้วยน้ำว้า
มันฝรั่ง มะละกอ เสาวรส มันสำปะหลังชนิดเส้นและแป้ง ถั่งลิสง สบู่ดำ พริก ใบยาสูบแห้ง ทั้งนี้ ยังมีพืชผักสดตามสัญญา
และอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมอีก 5 ชนิด ได้แก่ แก้วมังกร สับปะรด เปลือกต้นยาสูบ สตรอเบอร์รี่ และเม็ดถั่วลิสง
สำหรับการส่งออกสินค้าไปตลาดยุโรปสามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้ทุกชนิด แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการนำเข้า
ของยุโรป อาทิ ต้องมีการตรวจสอบและรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า และรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อรับประกันไม่ให้มีการปนเปื้อน
ของศัตรูพืช และสารพิษตกค้างในสินค้า

ที่มา: นสพ. ประชาชน วันที่ 14 ม.ค. 2565
http://www.pasaxon.org.la/pdfs/400312-01-2022_compressed.pdf

01/21/2022กลับหน้าหลัก