กฎระเบียบที่ควรรู้

บริษัทลาวโทรคมนาคมลงนามความร่วมมือการให้บริการโทรคมนาคมกับบริษัท อมตะ ซิตี้ ลาว จำกัด

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 นายสุพน จันทะวีไซ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ลาว โทรคมนาคม มหาชน และนายวรงค์ ตังประพฤทธิ์กุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะซิตี้ ลาว จำกัดร่วมลงนามสัญญาการร่วมมือยุทธศาสตร์ทางธุรกิจการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
โดยมี ดร. สันติสุก สิมมาลาวง รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร สปป. ลาว นายสมดี ดวงดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน ที่ปรึกษาโครงการ AMATA Smart & Eco City Lao พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

บริษัท ลาว โทรคมนาคมฯ ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจาก บ. อมตะในการร่วมมือยุทธศาสตร์ ทางธุรกิจเพื่อร่วมลงทุน
และให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในพื้นที่โครงการฯ อาทิ การสนองการบริการโทรศัพท์มือถือและการบริการ
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Fixed Broadband และ Mobile Broadband ได้แก่ 3G 4G 5G อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในประเทศ
และระหว่างประเทศรวมทั้งการตอบสนอง Technology Digital IOT Cloud AI Enterprise Solutions ต่าง ๆ เพื่อรองรับ
ภาคธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการฯ นอกจากนี้ ลาว โทรคมนาคมจะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและให้เช่าโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมในพื้นที่โครงการอีกด้วย

บริษัท อมตะซิตี้ ลาว จำกัด ได้รับอนุมัติสัมปทานการลงทุนในโครงการพัฒนาเมืองทันสมัยและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมเขตนาเตย
แขวงหลวงน้ำทา จากรัฐบาล สปป. ลาวเพื่อสร้างเขตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ 410 เฮกตาร์ (2,562.5 ไร่)
อายุสัมปทาน 50 ปี มูลค่าการลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็น หนึ่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ใน สปป. ลาว ซึ่งจะสามารถ
สร้างงานให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีจุดที่ตั้งเหมาะสม ในการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งกับประเทศในภูมิภาคและสากล
โดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนทั้งภายใน และต่างประเทศเพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามแถบเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
และเส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป. ลาวให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ลาว โทรคมนาคมฯ เป็นบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี โดย
ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นคู่ร่วมธุรกิจในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ

ที่มา: เพจ Lao Telecom
https://www.facebook.com/177735408970104/posts/4806638582746407/?d=n

02/02/2022กลับหน้าหลัก