กฎระเบียบที่ควรรู้

ประตูชัย อนุสรณ์สถาน

"ประตูชัย" อนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้ที่เสียสละชีวิตในสงคราม ก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์


กลับหน้าหลัก