เกร็ดการทำธุรกิจ

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในสปป. ลาว
ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในสปป. ลาว ประกอบไปด้วย ชำระทุนจดทะเบียน, ทุนจดทะเบียน, ประเภทว...

สายการบินลาวขยายเที่ยวบินสู่สะหวันนะเขตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว ธุรกิจไทยที่มีศักย...

"ลาว" ไฟเขียวเขตเศรษฐกิจไชยะบุรี
"ลาว" เร่งเดินหน้าจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยะบุรี เชื่อมต่อชายแดนภาคเหนือไทย ด้านอุ...

สาขาการลงทุนที่สำคัญ
ไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนสะสมอันดับหนึ่งใน สปป.ลาว โดยมีทั้งหมด 241 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 2,650 ...

การเริ่มดำเนินธุรกิจ – ช่วงทดลองงาน
นักลงทุนอาจเริ่มดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใน สปป. ลาว ในลักษณะการซื้อขายสินค้า และหรือ บริกา...

การเริ่มดำเนินธุรกิจ – สัญญาปากเปล่า
ความคุ้นเคยกับการทำสัญญาทางปากเปล่าทำให้ใช้วิธีนี้ในการทำสัญญาที่มีความ สลับซับซ้อนม...

การลงทุนในสปป. ลาว : รู้เขา (2)
การศึกษาข้อมูลและปัจจัยต่างๆของประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้าไปลงทุนหรือการรู้เขา ในกรณีของ...

การลงทุนในสปป. ลาว : รู้เรา (1)
สปป. ลาว และประเทศไทยมีความสนิทชิดเชื้อทั้งในด้านภูมิศาสตร์รวมถึงวัฒนธรรม และมีภาษาใกล...

รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายระหว่างธุรกิจด้านรถยนต์ไทยกับ สปป.ลาว และเผย...

วัสดุก่อสร้าง
ให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการมาลงทุนด้านการก่อสร้างใน สปป.ลาว และการสร้างเครือข่ายสำ...


Pages: Prev. 1 2 3 Next

เกร็ดการทำธุรกิจ

Coming soon