เกร็ดการทำธุรกิจ

คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว ฉบับปรับปรุง 2561
ขอเชิญนักลงทุนและผู้ประกอบการดาว์โหลด "คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว ...

ธุรกิจสงวนสำหรับพลเมืองลาว
มาดูกันว่าธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับพลเมืองลาวคืออะไร และมีความสำคัญต่อท่านที่จะเข้ามาลง...

ธุรกิจต้องห้ามใน สปป. ลาว
ก่อนที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว เรามาทำความเข้าใจกันว่าธุรกิจต้องห้ามใ...

บริษัทเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนสร้างเขื่อนไฟฟ้าใน สปป. ลาว
มาดูกันว่า ในสปป. ลาว มีบริษัทเอกชนไทยเข้ามาลงทุนสร้างเขื่อนไฟฟ้าที่ไหนกันนะ คลิ๊กเลย!!

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในสปป.ลาว
...

จาก Local สู่ CLMV ของดีใกล้ตัว
ขณะนี้รัฐได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเ...

Q & A เกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางการค้าใน สปป. ลาว
รัฐบาล สปป. ลาว ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิพิเศษทางการค้าและการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้...

การจำกัดการนำเข้าสินค้าบริเวณด่านประเพณีและด่านท้องถิ่น
ตามที่ ด่านภาษีปากตะพาน เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน ได้ออกหนังสือแจ้งเลขที่ 012 ลงวันที่ 14 ธั...

ไทยแอร์เอเชีย เปิดเส้นทางใหม่ ดอนเมือง - หลวงพระบาง รับประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์...

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะของ สปป.ลาว
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะของ สปป.ลาว...


Pages: 1 2 3 Next

เกร็ดการทำธุรกิจ

Coming soon