เกร็ดการทำธุรกิจ

สายการบินลาวขยายเที่ยวบินสู่สะหวันนะเขตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อใกล้เวลาก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ต่างเตรียมพร้อมรับมือกับการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้าและบริการ รวมไปถึงการไปมาหาสู่กันระหว่างผู้คนในภูมิภาค โดยเฉพาะนักลงทุนที่มุ่งเสาะแสวงหาโอกาสการลงทุน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เริ่มหันมาสนใจการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เมื่อ 29 ก.ค. 2556 รัฐวิสาหกิจการบินลาว สาขาสะหวันนะเขต ได้จัดงานงานแถลงข่าว ณ โรงแรมสะหวันเวกัส แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกี่ยวกับการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างสนามบินสะหวันนะเขต-ปากเซ-สุวรรณภูมิ

ในงานดังกล่าว รองผู้จัดการแผนกการค้า ของรัฐวิสาหกิจการบินลาว ได้แถลงถึงการเพิ่มเที่ยวบิน ในเส้นทางดังกล่าวจาก 5 วันต่อสัปดาห์เป็นทุกวัน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 นี้ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในสปป.ลาว ลาว และมีแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินสู่ นครโฮจิมินห์และพนมเปญต่อไปในอนาคต

สปป.ลาวได้เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางสนามบินสะหวันนะเขต-ปากเซ-สุวรรณภูมิเนื่องจากต้องการที่จะผลักดันการลงทุน และท่องเที่ยว เพราะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสถาปัตยกรรมและเชิงธรรมชาติหลายแห่งแล้ว สะหวันนะเขตยังเป็นที่ตั้งของธุรกิจโรงแรมชั้นนำ อาทิ โรงแรมดาวสะหวัน และโรงแรมสะหวันเวกัส ซึ่งมีแผนการที่จะเชื่อมโยงธุรกิจ Entertainment Complex กับมาเก๊าด้วย

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจการบินของลาวเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2519 ในรูปแบบที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ปัจจุบันมีเครื่องบินในกรรมสิทธิ์จำนวน 14 ลำ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณีย์ระหว่าง 7 เมืองภายในประเทศ (หลวงพระบาง ปากเซ สะหวันนะเขต เชียงขวาง อุดมไซ หลวงน้ำทา และนครเวียงจันทร์) และ 13 เมืองในต่างประเทศ(กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ฮานอย โฮจิมินห์ ดานัง คุณหมิง จิ่งหง เสียมราฐ สิงคโปร์ พนมเปญ กวางโจว โซล และพูซาน)

นอกจากการขยายเที่ยวบินแล้ว สปป.ลาวยังมีแผนการในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟคู่ขนานทางสาย 9 จากชายแดนไทย-ลาวสู่ชายแดนลาว-เวียดนามผ่านแขวงสะหวันเขตโดยนักลงทุนมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้

นอกเหนือจากประโยชน์การท่องเที่ยวแล้ว การขยายเที่ยวบิน และแผนการขยายเส้นทางบินของลาว รวมทั้งแผนการพัฒนาการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ ของลาวเป็นการส่งเสริมโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ "สะหวัน- เซโน" ซึ่งเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนแห่งแรกในลาวเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการบริการแห่งหนึ่งในภูมิภาค โดยอาศัยจุดเด่นในด้านที่ตั้งที่อยู่บนเส้นทางหมายเลข 9 อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor- EWEC) ซึ่งมีแขวงสะหวันนะเขตเป็นจุดเชื่อมโยง เนื่องจากตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างจังหวัดมุกดาหารของไทยกับจังหวัดสำคัญของเวียดนาม อาทิ กวางจิ เว ดานัง และโฮจิมินห์ นอกจากนั้นยังมีเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังจีนผ่านฮานอยได้โดยสะดวก จึงเรียกได้ว่าเป็นจุดเชื่อมเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศที่สำคัญของภูมิภาคที่ช่วย เชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันภายในปี 2558

08/01/2014กลับหน้าหลัก