เกร็ดการทำธุรกิจ

ไทยแอร์เอเชีย เปิดเส้นทางใหม่ ดอนเมือง - หลวงพระบาง รับประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ไทยแอร์เอเชียได้เปิดเส้นทางบินใหม่ ดอนเมือง-หลวงพระบาง (สปป. ลาว) ในเดือนมีนาคม 2559 นี้ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMV โดยคาดว่า การเปิดเส้นทางบินใหม่ ดอนเมือง-หลวงพระบาง ครั้งนี้จะทำให้ตัวเลขการขนส่งผู้โดยสารระหว่างไทยและ สปป.ลาว อยู่ที่เฉลี่ยเดือนละประมาณ 10,000 คน หรือปีละประมาณ 120,000 คน ในระยะเริ่มแรก หลังจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายเส้นทางบินใน สปป.ลาว เพิ่มขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ เส้นทางบินดอนเมือง - หลวงพระบาง จะให้บริการทุกวันจากท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) สู่เมืองหลวงพระบาง (LPQ) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ไป-กลับ 1 เที่ยวบินต่อวัน ได้แก่ FD 1030 ดอนเมือง-หลวงพระบาง ออกเวลา 14.10 น. ถึงเวลา 15.30 น. ทุกวัน และขากลับ หลวงพระบาง-ดอนเมือง ออกเวลา 16.45 น. ถึงเวลา 18.05 น. ทุกวัน


ที่มา : TNN24 (http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=91130&t=news)
ไทยรัฐออนไลน์ (http://www.thairath.co.th/content/575164)

02/16/2016กลับหน้าหลัก