เกร็ดการทำธุรกิจ

คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว ฉบับปรับปรุง 2561

คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว ฉบับปรับปรุง 2561 ขอเชิญนักลงทุนและผู้ประกอบการดาว์โหลด "คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว ฉบับปรับปรุง 2561" 
ได้ที่ https://bit.ly/2s8yrsY

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

01/03/2019กลับหน้าหลัก