กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

นักธุรกิจลาว - ไทย ร่วมหารือ 8 สาขาธุรกิจ

ตามที่นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ได้หารือกับนายอาสา สารสิน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทย และอดีตนายกสมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ ระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายสะเหลิมไซฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ว่า ประสงค์จะให้นายอาสาฯ นำนักธุรกิจไทยเยือน สปป. ลาว เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนของไทยใน สปป. ลาว ให้เป็นอันดับ 1 ดังแต่ก่อน บัดนี้ การหารือระหว่างท่านทั้งสองได้สัมฤทธิ์ผลในรูปแบบของงาน Lao - Thai Business Forum 2017 ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยกิจกรรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 วัน ได้แก่

1) วันที่ 15 ม.ค. 2560 ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ มีผู้เข้าร่วมงานระดับสูงจาก สปป.ลาว ได้แก่ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน นายอุเดด สุวันนะวง ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว พร้อมด้วยรัฐมนตรีจากกระทรวงต่าง ๆ เข้าร่วม 2) วันที่ 16 ม.ค. 2560 ภาคเช้า นายอุเดดฯ และนายอาสาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมีนายทองลุนฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษ และผู้แทนระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายลาวบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย - สปป. ลาว ในภาคบ่ายได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย 8 กลุ่มสาขาธุรกิจ ได้แก่ (1) โลจิสติกส์ (2) การค้าชายแดนและสินค้าอุปโภคบริโภค (3) การเกษตร (4) พลังงาน (5) วัตถุดิบ ทรัพยากรธรรมชาติและเหมืองแร่ (6) การท่องเที่ยว บริการ และ สุขภาพ (7) สถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ (8) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ขณะเดียวกันแต่ละกลุ่มได้ให้ความสำคัญในการหารือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้าและการลงทุนระหว่างกัน นอกจากนี้นักธุรกิจไทยส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาล สปป. ลาว มีความชัดเจนในเรื่องกฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งมีการปรับมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยขยายการค้าการลงทุน

นายอาสาฯ เห็นว่า การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ทั้งหมดประมาณ 300 คน ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงและนักธุรกิจจาก สปป. ลาว คณะนักธุรกิจไทยและต่างชาติ รวมทั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำสปป.ลาวและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว

01/27/2017กลับหน้าหลัก