กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ไทย - ลาว ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2560 สอท. ร่วมกับสภาธุรกิจไทย - ลาว สมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ จังหวัดหนองคาย และสมาพันธ์กอล์ฟแห่ง สปป. ลาว จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ไทย - ลาว ครั้งที่ 3 ณ สนามกอล์ฟวิคตอรี่พาร์ค กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดหนองคาย เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน สปป. ลาว และตามพระราชอัธยาศัย โดยการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้มีรายได้สุทธิเพื่อเตรียมทูลเกล้าฯ ถวายประมาณ 3 ล้านบาท

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายไทยร่วมกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว โดยมีคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ สปป. ลาว เข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ ศ. ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ดร. นาม วิยะเกด เจ้าแขวงอัดตะปือ และภริยา พร้อมด้วยนักธุรกิจไทยและลาว รวมทั้งหมดประมาณ 60 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเป็นโอกาสสำคัญให้แก่ฝ่ายไทยในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุนใน สปป. ลาว กับผู้แทนระดับสูงของ สปป. ลาว โดยฝ่าย สปป. ลาว ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าว และนายสะเหลิมไซฯ ได้อยู่ร่วมงานจนเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 20.00 น.

02/27/2017กลับหน้าหลัก