กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

พิธีเปิดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2017

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ และ นายพันทอง พิดทุมมา รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว นางสาวยานี ศรีมีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน Top Thai Brands 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Lao ITECC (ตึกเก่า) โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสมหวัง นินทะวง หัวหน้ากรมส่งเสริมการค้า นายทะนงสิน กันลายา รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว และทีมประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

งาน Top Thai Brands 2017 เป็นหนึ่งในนโยบายของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แห่งราชอาณาจักรไทย ในการสร้างความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน ในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งในปี 2560 ได้จัดไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ครั้งที่ 2 ประเทศเมียนมา ณ กรุงย่างกุ้ง ครั้งที่ 3 ประเทศเวียดนาม ณ นครโฮจิมินท์ และครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่ สปป.ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) สร้างความสัมพันธ์อันดีด้านการค้าและการลงทุน ระหว่างผู้ประกอบการ นักลงทุนไทยและลาว
(2) เพิ่มมูลค่าการค้าและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานของทั้งสองประเทศ ให้เป็นที่นิยมและยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
(3) กระตุ้นและเสริมสร้างโอกาสให้นักธุรกิจทั้งสองประเทศ เกิดความร่วมมือเพื่อก้าวสู่ตลาดสากลไปพร้อมๆกัน

หลังจากพิธีเปิด ประธานร่วมในพิธีเดินเยี่ยมชมภายในงาน โดยเริ่มจากบูทโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว (หลัก 22) ซึ่งแสดงนิทรรศการ รวมทั้งผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกใน สปป. ลาว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดชทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนลาว โดยในปีนี้ ทางศูนย์พัฒนาฯ ได้จัดแสดงโดยใช้ theme เสบียงอาหาร ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายด้านการเกษตรของ สปป.ลาว ที่ต้องการเป็นแหล่งผลิตและเสบียงอาหารของภูมิภาค

นอกจากนี้ ประธานในพิธีเดินเยี่ยมชมบูทแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่มาร่วมงาน จำนวน 172 คูหา จาก 127 บริษัท มีทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ของใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์สำนักงาน และอาหารหลากหลาย รวมทั้งบูทแสดงสินค้า ODOP ของ สปป.ลาว จำนวน 20 คูหา จาก 20 บริษัท

06/08/2017กลับหน้าหลัก