เกาะติดข่าว

พีทีที (ลาว) และลาว เบฟเวอเรจเชื่อมต่อระบบชำระเงินผ่าน M-Money
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 นายมนชัย บุญอิ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที (ลาว) จำกัด นายวีเพชร สีห...

ADB ทบทวนผลการดำเนินโครงการใน สปป. ลาว ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2563 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ร่วมกับกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาวจัดการประ...

การประชุมใหญ่ครั้งที่ 4 ของคณะพรรคกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว
เมื่อระหว่างวันที่ 29 – 30 ต.ค. 2563 ดร. สอนไซ สีพันดอน กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค รองนายกร...

รัฐบาล สปป. ลาวคาด GDP ลาวปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 3.3
ตามรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. 2563 ของนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนต...

ลาวคุ้มครองแบบลายผ้าพื้นเมืองจากการละเมิดลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 ศูนย์ศิลปะและชนเผ่าวิทยา (Traditional Arts and Ethnology Center: TAEC) และสมาคมหัตถกรรมลาว ร่วมกัน...

สปป. ลาวจะพัฒนาระบบชลประทานดิจิทัล
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563 นายบุนคำ สีดาวง หัวหน้ากรมชลประทาน กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และ...

สปป. ลาวศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ smart card สำหรับแรงงานต่างประเทศใน สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2563 นางอานุสอน คำสิงสะหวัด หัวหน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางาน กระทรวง...

สปป. ลาวเร่งพัฒนาระบบแจ้งภาษีประตูเดียว
ระบบแจ้งภาษีประตูเดียวของ สปป. ลาว (Lao National Single Window: LNSW) เป็นระบบแจ้งเอกสาร แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จ...

รัฐบาลไทยและ สปป. ลาวอนุมัติแบบก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6
รัฐบาลไทยและ สปป. ลาวได้สำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6 (อุ...

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการทางรถไฟลาว – เวียดนาม
เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2563 บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว มหาชน (Petrotrade) และบริษัท National Consulting Group จำกัด (NCG) ร่ว...


Pages: Prev. 1 ... 28 29 30 31 32 ... 64 Next