เกาะติดข่าว

ธนาคารลาว – ฝรั่งเศสสนับสนุนเงินทุนแก่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวในการพัฒนาด้านพลังงาน
เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 ธนาคารลาว - ฝรั่งเศส (LBF) และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว (LHSE) ร่วมลงนาม สัญญาสนับส...

สปป. ลาวจะใช้ระบบ Big data ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน
เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 สถาบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเ...

เขตพัฒนากวมรวมไซเสดถาสามารถสร้างงานให้แรงงาน 1,500 คน
โครงการเขตพัฒนากวมรวมไซเสดถาเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สปป. ลาวกับจีน โดยกลุ่...

ลาวเร่งพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
กรมนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว รายงานว่า ในปี 2562 ปริมาณ การใช้ไฟฟ...

สถานีรถไฟลาว - จีนแห่งแรกแล้วเสร็จ ทางด่วนเวียงจันทน์ - วังเวียง พร้อมเปิดใช้ ธ.ค. 2563
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2563 บริษัท China Railway Construction Engineering Group (CRCEG) รายงานว่า บริษัทฯ ได้ก่อสร้างสถานีรถไฟนาเตย ...

ADB ประเมินเศรษฐกิจลาวติดลบครั้งแรกในรอบ 30 ปี
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ ในภ...

รัฐบาลลาวจับมือภาคธุรกิจแก้ไขอุปสรรคการค้า 11 เรื่อง
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว และนายอ...

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน ส.ค. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ...

บริษัท ลาวโทรคมนาคม มหาชนเปิดใช้ระบบ 5G อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 บริษัท ลาวโทรคมนาคม มหาชน ได้จัดพิธีเปิดใช้ระบบ 5G อย่างเป็นทางการ โดยม...

Moody’s ปรับลดความน่าเชื่อถือของ สปป. ลาวจาก B3 เป็น Caa2 และปรับลด outlook ของ สปป. ลาวจาก stable เป็น negative
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 บริษัท Moody's Investors Service ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้รัฐบาล สปป.ล...


Pages: Prev. 1 ... 30 31 32 33 34 ... 64 Next