เกาะติดข่าว

ข้อเสนอในการลงทุนสำหรับธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงท...

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเชื่อมต่อการชำระระหว่างบริษัท Star Fintech จำกัด กับธนาคารเอซีลีดา ลาว จำกัด
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 นาย Luu Manh Ha ผู้อำนวยการบริษัท Star Fintech จำกัด และบริษัท Star Telecom จำกัด และ ดร. Hay Svay ผู้อ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ต้องการแรงงานต่างชาติ
นางสาววาลี เวดสะพง รองกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน...

สปป. ลาวส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนร้อยละ 80
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 นายเลียน ทิแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว ได้แถลงต่อที...

สภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เห็นชอบแผนสนับสนุนเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ งวดที่ 2
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 นายสมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นป...

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน มิ.ย. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและ...

ลาว – จีนร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างห้องตรวจสอบมาตรฐานและยืนยันคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและยานพาหนะที่ผลิต นำเข้า จำหน่าย และส่งออกใน สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 นายเวียงทอง วงทะวิไล หัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแทก กระทรวงวิทยาศาสตร์ แล...

พิธีวางศิลาฤกษ์และลงนามสัมปทานโครงการพัฒนาท่าบก – ท่านาแล้งและเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว กับนายจ...

สรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกและแผนการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2563 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกและ แผนกา...

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง
การระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุต...


Pages: Prev. 1 ... 33 34 35 36 37 ... 64 Next