เกาะติดข่าว

การก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ – วังเวียงมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 70
โครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ – วังเวียงปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 71.03 โดยได้ราดย...

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีนมีความคืบหน้าเกือบร้อยละ 90
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ดร. บุนทอง จิดมะนี รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะตรวจตราศูนย์กลางพรรคและอง...

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน พ.ค. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและ...

อัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย. - พ.ค. 2563
ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน เม...

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน สปป. ลาวจะซบเซาลงในปี 2563
ในปี 2563 คาดว่าการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ สปป. ลาวจะลดลงร้อยละ 15 - 20 จากปีที่ผ่านมา เนื่...

การนำเข้า – ส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้าของ สปป. ลาวปี 2562
กรมนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ได้จัดทำรายงานสถิติการนำเข้าและ...

สาเหตุที่ส่งผลให้เงินกีบอ่อนค่า
ปัจจัยที่ทำให้เงินกีบอ่อนค่าหรือแข็งค่าขึ้นอยู่กับความต้องการและปริมาณเงินกีบภายในป...

บริษัท Star Fintech ลงนามความตกลงกับธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกการทำธุรกรรม ทางการเงิน
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 นาย Luu Manh Ha ผู้อำนวยการบริษัท Star Fintech จำกัด และบริษัท Star Telecom จำกัด และนาย Anthony Chin ผู...

ADB อนุมัติเงินกู้เพิ่มเติม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ สปป. ลาวป้องกันโรคโควิด 19
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรั...

ธนาคารแห่ง สปป. ลาว จัดการประชุมร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 นายสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว (BOL) เป็นประธานการประชุมร่ว...


Pages: Prev. 1 ... 35 36 37 38 39 ... 64 Next