เกาะติดข่าว

สปป. ลาวคาดว่าปี 2564 จะเก็บรายรับเข้างบประมาณรัฐได้ 23,683 พันล้านกีบ
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธาน การประช...

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน มิ.ย. 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ...

แขวงอุดมไซอนุญาตให้ภาคเอกชน 3 รายเข้าไปลงทุนด้านการเกษตร
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 นายจันทะบูลี วันทาลัก รักษาการหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน ผู้แทนองค...

แผนส่งเสริมการส่งออกกาแฟลาว ปี 2564 - 2537
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ดร. วิไลวง บ...

สปป. ลาวให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการคลังและการจัดเก็บงบประมาณให้ทันสมัย
การดำเนินแผนงบประมาณแห่งรัฐของ สปป. ลาว 5 ปี (2559 -2563) พบว่า รายรับงบประมาณแห่งรัฐ มีแนวโน้มเพิ...

กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาวออกคำสั่งเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคและกระบือเพื่อส่งออกไปจีน
ตามที่ สปป. ลาวได้รับโควตาการส่งออกโคและกระบือจากรัฐบาลจีน 500,000 ตัว เพื่อดำเนินการ ตามแผน...

ผลการสำรวจด้านเกษตรกรรมทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 (2562 – 2563) ของ สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2564 นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายคำพ...

โครงการก่อสร้างทางด่วนบ่อเต็น - ห้วยซาย เริ่มสำรวจและออกแบบการสร้าง
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ดร. บัวคง นามมะวง เจ้าแขวงบ่อแก้ว ให้การต้อนรับนาย Liu Jingwei หัวหน้าคณะสำรว...

กระทรวงการเงิน สปป. ลาวออก 4 มาตรการควบคุมรายจ่าย งปม. ปี 2564
นายพูวง กิดตะวง หัวหน้ากรม งปม. แห่งรัฐ กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ได้นำเสนอมาตรการควบคุมรายจ...

ADB ให้การสนับสนุน สปป.ลาวแล้วกว่า 840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2564 นางสีสมบูน อุนาวง หัวหน้ากรมร่วมมือสากล กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป...


Pages: Prev. 1 ... 14 15 16 17 18 ... 64 Next