เกาะติดข่าว

สปป. ลาว ส่งออกกล้วยมูลค่า 134 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ...

สปป. ลาวเตรียมประกาศใช้นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวช่วงปี 2564 - 2565
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 นายบัววัน วิละวง หัวหน้ากรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแล...

ธนาคารแห่ง สปป. ลาวเตรียมความพร้อมให้ธนาคารพาณิชย์จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานสากล
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564 นางวัดทะนา ดาลาลอย รองผู้ว่าธนาคารแห่ง สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมเผย...

นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวเสนอให้ภาคเอกชนร่วมมือทำธุรกิจกับต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธา...

พิธีลงนามสัญญาสัมปทานโครงการขุดค้นหินอ่อนที่แขวงบอลิคำไซ
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 นายไซอำพอน สีหาวง หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงบอลิคำไซ
และนายห...

หัวเหว่ยสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลใน สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร สปป. ลาว แ...

สปป. ลาวยกระดับการใช้ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 นายสะหวาด ขุนดาวง รองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กระทรวงอุตสาหกร...

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564 นายเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว
ใน...

พิธีลงนามสนับสนุนเงินทุนแก่ MSMEs เพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด 19
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว นายสมจิด อ...

รัฐบาล สปป. ลาวอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบจดทะเบียนธุรกิจแบบออนไลน์
กรมทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว อยู่ระหว่างการนำระบบ...


Pages: Prev. 1 ... 13 14 15 16 17 ... 64 Next