เกาะติดข่าว

สปป. ลาวกู้เงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเกาหลีใต้เพื่อสานต่อการพัฒนาระบบยื่นภาษีออนไลน์
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมเงินตราต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิ...

สปป. ลาวเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Info...

ด่านสากลท่าบกท่านาแล้งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2564 นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เข้าร่วมพิธีเปิดใช้ด่านสากลท่าบ...

การประชุมสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและ การลงทุน...

สปป. ลาวเปิดตัวแผนพัฒนาการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ปี 2564 – 2568
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว
นายทองพ...

สปป. ลาวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Policy Watch เพื่อให้ข้อมูลการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 นางสาววาลี เวดสะพง รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว (LNCCI) นาย C...

ขยายเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบการขนส่งในตัวเมืองแบบยั่งยืนของ สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ดร. อาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และนายโทชิโอะ
นา...

พิธีเปิดโครงการทางรถไฟลาว - จีนอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป. ลาว และนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน...

รัฐบาล สปป. ลาวกู้เงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเกาหลีใต้
นายวันทอง บุดตะนะวง หัวหน้ากรมการขนส่งทางน้ำ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว กล่าวว่า ...

ผลกระทบต่อ สปป. ลาวจากสภาพราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว
เป็นประ...


Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9 ... 64 Next