เกาะติดข่าว

โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้
นาย Xiao Qianwen ผู้จัดการทั่วไปบริษัททางรถไฟลาว – จีน จำกัด ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้...

พิธีลงนามสัญญาโอนหุ้นของรัฐบาล สปป. ลาวในการพัฒนาท่าเรือหวุงอ่าง
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 นายจันทอน สิดทิไซ ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือหวุงอ่างลา...

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน ก.พ. 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและ ...

การอนุมัติกิจการผลิตไฟฟ้าและเหมืองแร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาของ สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 18 – 19 มี.ค. 2564 กรมตรวจตรา กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว จัดการประชุมเผยแพร่ผล...

อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. 2564
ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. 2564 เ...

รัฐบาล สปป. ลาวกำหนด 6 เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมช่วงปี 2564 - 2568
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2564 นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้รายงานร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แ...

ผลการสำรวจวิสาหกิจลาวปี 2563
รายงานผลการสำรวจเศรษฐกิจทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ปี 2562 – 2563 ระบุว่า ประเภทวิสาหกิจที่ขึ้นทะเ...

จีนลงทุนใน 16 เขื่อนผลิตไฟฟ้า และ 79 กิจการเหมืองแร่ใน สปป. ลาว
นายดาววง พอนแก้ว รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว กล่าวว่า นักลงทุนจีนมีบทบาท...

สปป. ลาวและจีนลงทุนร่วมในโครงการสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาว
เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564 นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว และนาย ...

กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 3 – 4 มี.ค. 2564 นายบัวเทบ มาไลคำ หัวหน้ากรมคุ้มครองพลังงาน กระทรวงพลังงานและบ่อแ...


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 47 Next