เกาะติดข่าว

หัวเหว่ยสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลใน สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร สปป. ลาว แ...

สปป. ลาวยกระดับการใช้ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 นายสะหวาด ขุนดาวง รองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กระทรวงอุตสาหกร...

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564 นายเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว
ใน...

พิธีลงนามสนับสนุนเงินทุนแก่ MSMEs เพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด 19
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว นายสมจิด อ...

รัฐบาล สปป. ลาวอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบจดทะเบียนธุรกิจแบบออนไลน์
กรมทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว อยู่ระหว่างการนำระบบ...

สปป. ลาวคาดว่าปี 2564 จะเก็บรายรับเข้างบประมาณรัฐได้ 23,683 พันล้านกีบ
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธาน การประช...

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน มิ.ย. 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ...

แขวงอุดมไซอนุญาตให้ภาคเอกชน 3 รายเข้าไปลงทุนด้านการเกษตร
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 นายจันทะบูลี วันทาลัก รักษาการหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน ผู้แทนองค...

แผนส่งเสริมการส่งออกกาแฟลาว ปี 2564 - 2537
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ดร. วิไลวง บ...

สปป. ลาวให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการคลังและการจัดเก็บงบประมาณให้ทันสมัย
การดำเนินแผนงบประมาณแห่งรัฐของ สปป. ลาว 5 ปี (2559 -2563) พบว่า รายรับงบประมาณแห่งรัฐ มีแนวโน้มเพิ...


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 51 Next