เกาะติดข่าว

รัฐบาล สปป. ลาวหารือแนวทางลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงโควิด 19
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงท...

แผนงบประมาณแห่งรัฐ (ปี 2564 - 2568) ของ สปป. ลาว
ในการประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติชุดที่ 9 เมื่อเดือน มี.ค. 2564 ที่ประชุมได้รับรองรายงา...

ADB คาดเศรษฐกิจ สปป. ลาวปีนี้จะฟื้นตัวอยู่ที่ร้อยละ 4
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 นาง Sonomi Tanaka ผู้อํานวยการสํานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจํา สปป. ล...

สถานีรถไฟลาว – จีนส่วนในแขวงหลวงพระบางมีความคืบหน้าร้อยละ 65
นายคำขัน จันทะวีสุก เจ้าแขวงหลวงพระบาง และคณะ เดินทางเยี่ยมสถานีรถไฟลาว – จีนส่วนในแขว...

สปป. ลาวเตรียมส่งออกโค 3,000 ตัวแรกไปจีน
นายลินคำ ดวงสะหวัน รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และคณะ เดินทางเยี่ยม ศูนย...

รัฐบาล สปป. ลาวเน้น 7 งานสำคัญเพื่อพัฒนา MSMEs ให้มีคุณภาพ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (MSMEs) มีบทบาทสำคัญในการสร้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ ...

รัฐบาล สปป. ลาวเน้นให้งานด้านการเงินส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและ การลงท...

ค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่งผลให้ราคาปูนซีเมนต์ใน สปป. ลาวสูงขึ้น
ราคาปูนซีเมนต์ตรา Hongshi ของจีนใน สปป. ลาวเพิ่มขึ้นจาก 370,000 เป็น 420,000 กีบต่อตัน ราคาขายปลีกอยู่ที...

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีนในแขวงหลวงน้ำทามีความคืบหน้าร้อยละ 97 และการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้ารองรับรถไฟลาว – จีนแล้วเสร็จตามแผน
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564 นายจันทะจอน แก้วละคร หัวหน้าคณะชี้นำโครงการรถไฟลาว – จีน ให้สัมภาษณ...

โครงการไฟฟ้าน้ำเทิน 1 เริ่มกักเก็บน้ำ
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุ...


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 47 Next