เกาะติดข่าว

ไซยะบูลีจะพัฒนาความเชื่อมโยงกับไทย จีน และเวียดนาม
นายคำเพ็ด พมมะลาด หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงไซยะบูลี ให้ข้อมูลว่า แขวงไซยะบูลีตั...

นโยบายและมาตรการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด 19 ของ สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับนโยบายแ...

เขตเศรษฐกิจพิเศษไซเสดถานครหลวงเวียงจันทน์และบริษัท China Mobile International (สิงคโปร์) ร่วมก่อตั้งเมืองอัจฉริยะ
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2564 บริษัท ร่วมทุนลาว - จีน จำกัด และบริษัท China Mobile International (สิงคโปร์) ร่วมลงนามความ...

ธนาคารแห่ง สปป. ลาวระงับการชำระหนี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2564 นายพุดทะไซ สีวิไล รองผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว และหัวหน้าหน่วยงานนโ...

สปป. ลาวกำหนดนโยบายลดผลกระทบจากโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 นางพอนวัน อุทะวง รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ได้แถลงข...

6 นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน สปป. ลาวในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2564 นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ในฐานะผ...

พัฒนาการด้านการส่งเสริมแรงงานของ สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2564 นางใบคำ ขัดทิยะ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาว กล่าวผ...

รัฐบาล สปป. ลาวปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อปฏิรูปวิสาหกิจของรัฐ
ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว กล่าวว่า ส...

สปป. ลาวกำหนดมาตรการด้านการขนส่งสินค้าในช่วงโควิด 19
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564 นายลัน แสงอาพอน รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว ได้รายงาน...

ภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาล สปป. ลาวออกนโยบายเลื่อนชำระเงินกู้ธนาคารในช่วงโควิด 19
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงท...


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 47 Next