เกาะติดข่าว

สปป. ลาวเตรียมส่งออกพืชตระกูลส้มไปจีน
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 ดร. เพ็ด พมพิพัก รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และนายนี ยัวเฟ...

มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 และแผนพัฒนากสิกรรมและป่าไม้ ของ สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 ดร. เพ็ด พมพิพัก รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว ได้ชี้แจง
ต่...

สปป. ลาวพัฒนาการชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐผ่านระบบดิจิทัล
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 ดร. บุนเหลือ สินไซวอระวง รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว และ
นายสุพ...

แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ปี 2564 - 2573 และแผนพัฒนาพลังงานและบ่อแร่ ฉบับที่ 9 (2564 - 2568) ของ สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 นายดาววง พอนแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว ได้นำเสนอแผน...

รองนายกรัฐมนตรี สปป. ลาวชี้แจงความคืบหน้าการแก้ไขข้อคงค้างประเด็นการลงทุนของรัฐ
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน ...

รัฐบาล สปป. ลาวคาดเศรษฐกิจลาวปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 3
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและ
การลงท...

ธนาคารแห่ง สปป. ลาวกำหนดนโยบายสินเชื่อส่งเสริมการผลิตและลดผลกระทบจากโควิด 19 และ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 นายสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าธนาคารแห่ง สปป. ลาว รายงานผลการดำเนินแผนการเงิน ...

สปป. ลาวคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 2 ล้านล้านกีบ จากการทดลองขุดเงินคริปโต
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ได้รายงานเกี่ยวกั...

พิธีลงนามว่าด้วยการขุดค้น แปรรูป และส่งออกแร่เหล็กในแขวงหัวพันและเชียงขวาง
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2564 นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว และนายน...

การออกแบบฐานข้อมูลภาษีและศุลกากรแบบรวมศูนย์
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 ดร. บุนเหลือ สินไซวอระวง รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ได้เป็นประธา...


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 60 Next