เกาะติดข่าว

สปป. ลาวคาดว่าจะพ้นจากสถานะ LDC ในปี 2569
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2564 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา (CDP) ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประช...

การส่งออกสินค้าสปป. ลาวไปไทยในเดือน ม.ค. 2564 ลดลง
ข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ระบุว่า ในเดือน ม.ค. 2564 การส่งออกสินค้าของ สปป. ลา...

ผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว และนายส...

การหารือโครงการพัฒนาด่านสากลวังเต่าให้มีความทันสมัย
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 ดร. วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก และนายเวียงสะหวัด สีพันดอน
รองรัฐ...

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงก้อนตื่น - ห้วยแก้ว แขวงบ่อแก้ว แล้วเสร็จร้อยละ 50
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงก้อนตื่น - ห้วยแก้ว เมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว เป็นโครงการ ...

สปป. ลาวส่งออกข้าวไปจีนเพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาวระบุว่า ในปี 2560 สปป. ลาวมีรายได้จากการส่งออกข้าว...

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน ม.ค. 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและ...

การส่งออกสินค้าสปป. ลาวไปเวียดนามปี 2563 มีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ระบุว่า ในปี 2563 การส่งออกสินค้าของ สปป. ลาว ไปเวี...

การประชุมสรุปโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ IT Platform เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการคุ้มครองรถขนส่งสินค้าสากล
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564 นายเวียงสะหวัด สีพันดอน รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว เ...

ผลการสำรวจวิสาหกิจ สปป. ลาวทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2564 นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะ...


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 47 Next