หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

การส่งออกกาแฟของ สปป. ลาว 6 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่าเกือบ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาคมกาแฟลาวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ทำหน้าที่รวบรวมผู้ประกอบกิจการด้านกาแฟ และส่งเสริมการผลิตกาแฟให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลสำหรับการส่งออก ปัจจุบันสมาคมกาแฟลาวมีสมาชิกทั้งหมด 65 บริษัท ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตจาก 4 แขวง ได้แก่ เมืองเล่างาม แขวงสาละวัน เมืองท่าแตง แขวงเซกอง เมืองซานไซ แขวงอัดตะปือ และเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก และมีสหกรณ์ผู้ผลิตกาแฟ 6 แห่ง ในแต่ละปีสมาชิกสมาคมฯ สามารถส่งออกกาแฟกว่า 30 ตัน

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน ก.ค. 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน ก.ค. 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 792 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 372 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 419 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่า การนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

โครงการสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์หงสา – เชียงฮ่อนจะแล้วเสร็จปลายปีนี้

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2563 นายสมลิด เปือกแก้ว ประธานสภาประชาชนแขวงไซยะบูลี และนายบุนปอน สีสุลาด ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ จากเมืองหงสาไปยังเมืองเชียงฮ่อน แขวงไซยะบูลี

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาวออกระเบียบว่าด้วยการก่อตั้งและการดำเนินงานของสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกฎหมายรองรับ

ในระหว่างการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2563 และแผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ได้ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการควบคุมราคาสินค้าและค่าบริการ เนื่องจากได้รับรายงานว่าผู้ประกอบการบางรายปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคปี 2553 และในวันเดียวกันนี้ นางเข็มมะนีฯ ได้ลงนามคำแนะนำ (ระเบียบประเภทหนึ่ง) เกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินงานของสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการจำกัดการมีส่วนร่วมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมฯ จึงออกคำแนะนำดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมฯ โดยมีกฎหมายรองรับ

สปป. ลาวลดขั้นตอนการเริ่มต้นทำธุรกิจลงจาก 10 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน

นายวันมีไซ ดวงพะจัน รองหัวหน้ากรมทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานความคืบหน้าและแผนการลดขั้นตอนในการเริ่มต้นทำธุรกิจใน สปป. ลาวต่อที่ประชุมสรุปผล การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 และแผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563 ดังนี้

การจัดเก็บรายได้ของ สปป. ลาวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธาน การประชุมวิชาการร่วมกับกระทรวงและองค์การขั้นศูนย์กลางเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานแผนงบประมาณ แห่งรัฐในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 แผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563 และการแนะนำ การจัดทำแผนงบประมาณแห่งรัฐปี 2564 โดยมีหัวหน้ากรม รองหัวหน้ากรม และเจ้าหน้าที่กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เข้าร่วม

สายการบินลาวได้รับรางวัล Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2020

สายการบินลาว (Lao Airlines) ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ท่องเที่ยว Tripadvisor ให้เป็นหนึ่งใน สายการบินชั้นนำของเอเชียเป็นครั้งแรกภายใต้รางวัล Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2020 โดยแต่ละปี Tripadvisor จะจัดอันดับความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินจากทั่วโลกโดยรวบรวมคะแนนรีวิวและการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 18

สปป. ลาวเปิดตัวการจดทะเบียนสิทธิบัตรแบบด่วน (Fast track) กับเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองการอนุญาตให้บริษัทเกาหลีใต้สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรใน สปป. ลาวโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบแยกต่างหาก โดยจะได้รับการอนุมัติจาก สปป. ลาวภายในระยะเวลา 6 เดือน บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นมา

กรุงศรีมันนี่ลาวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินกู้ส่วนบุคคลใหม่

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 บริษัท กรุงศรี บริการเช่าสินเชื่อ จำกัด หรือกรุงศรีลิสซิ่ง จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันการเงินจุลภาคที่ไม่รับเงินฝากกรุงศรี จำกัด (Krungsri Non-Deposit Taking Microfinance Institution : KSM) หรือกรุงศรีมันนี่ลาว และผลิตภัณฑ์เงินกู้ส่วนบุคคลใหม่โดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์หรือใช้ผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็น มิติใหม่ของการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19

นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวติดตามความคืบหน้าของ โครงการพัฒนาท่าบก – ท่านาแล้งและเขตโลจิสติกส์ นครหลวงเวียงจันทน์ และโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าบก – ท่านาแล้งและเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ และโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ที่เมืองไซทานี นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างดังกล่าว


Pages: Prev. 1 ... 33 34 35 36 37 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon