หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

สปป. ลาวลดขั้นตอนการเริ่มต้นทำธุรกิจลงจาก 10 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน

นายวันมีไซ ดวงพะจัน รองหัวหน้ากรมทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานความคืบหน้าและแผนการลดขั้นตอนในการเริ่มต้นทำธุรกิจใน สปป. ลาวต่อที่ประชุมสรุปผล การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 และแผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563 ดังนี้

การจัดเก็บรายได้ของ สปป. ลาวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธาน การประชุมวิชาการร่วมกับกระทรวงและองค์การขั้นศูนย์กลางเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานแผนงบประมาณ แห่งรัฐในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 แผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563 และการแนะนำ การจัดทำแผนงบประมาณแห่งรัฐปี 2564 โดยมีหัวหน้ากรม รองหัวหน้ากรม และเจ้าหน้าที่กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เข้าร่วม

สายการบินลาวได้รับรางวัล Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2020

สายการบินลาว (Lao Airlines) ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ท่องเที่ยว Tripadvisor ให้เป็นหนึ่งใน สายการบินชั้นนำของเอเชียเป็นครั้งแรกภายใต้รางวัล Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2020 โดยแต่ละปี Tripadvisor จะจัดอันดับความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินจากทั่วโลกโดยรวบรวมคะแนนรีวิวและการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 18

สปป. ลาวเปิดตัวการจดทะเบียนสิทธิบัตรแบบด่วน (Fast track) กับเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองการอนุญาตให้บริษัทเกาหลีใต้สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรใน สปป. ลาวโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบแยกต่างหาก โดยจะได้รับการอนุมัติจาก สปป. ลาวภายในระยะเวลา 6 เดือน บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นมา

กรุงศรีมันนี่ลาวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินกู้ส่วนบุคคลใหม่

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 บริษัท กรุงศรี บริการเช่าสินเชื่อ จำกัด หรือกรุงศรีลิสซิ่ง จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันการเงินจุลภาคที่ไม่รับเงินฝากกรุงศรี จำกัด (Krungsri Non-Deposit Taking Microfinance Institution : KSM) หรือกรุงศรีมันนี่ลาว และผลิตภัณฑ์เงินกู้ส่วนบุคคลใหม่โดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์หรือใช้ผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็น มิติใหม่ของการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19

นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวติดตามความคืบหน้าของ โครงการพัฒนาท่าบก – ท่านาแล้งและเขตโลจิสติกส์ นครหลวงเวียงจันทน์ และโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าบก – ท่านาแล้งและเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ และโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ที่เมืองไซทานี นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างดังกล่าว

อัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. 2563 ลดลงเล็กน้อย

ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน มิ.ย. 2563 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.28 จากร้อยละ 5.46 เมื่อเดือน พ.ค. 2563 เนื่องจากราคาสินค้าและบริการ โดยเฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มีการปรับตัวลงร้อยละ 0.47 เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 ที่พักอาศัย ไฟฟ้า น้ำประปา และเชื้อเพลิงหุงต้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 ของใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.51 สินค้าเพื่อสุขภาพและยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38 การคมนาคมและขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.31 และสินค้าและบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20

BCPG สนใจสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่ที่สุดในอาเซียนใน สปป. ลาว

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) มีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่ที่สุดในอาเซียนใน สปป. ลาวเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณแขวงเซกองและแขวง อัดตะปือทางตอนใต้ของ สปป. ลาว ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 64,000 เฮกตาร์ มีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ โดยคาดว่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าเวียดนาม (EVN)

ผลการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 และแผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 และแผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563 ผ่านระบบ video conference โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ หัวหน้าและรองหัวหน้ากรมต่าง ๆ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

มูลค่าการนำเข้า – ส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สปป. ลาว รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้า 4,461 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยการส่งออก 1,954 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้า 2,506 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 552 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่า การส่งออกไฟฟ้า


Pages: Prev. 1 ... 33 34 35 36 37 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon