หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

รูปแบบการลงทุน
การลงทุนเพียงลำพังหรือการร่วมลงทุน
การนำเงินสดเข้าสปป. ลาว
อาชีพสงวนสำหรับคน สปป. ลาว
การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยฉบับแก้ไข

กฎหมายประกันภัยใน สปป. ลาว ได้มีการปรับปรุงเมื่อปี 2011 โดยกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยปี 2011 (“กฎหมายประกันภัย”) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกันชีวิตภายใต้กฎหมายประกันภัยการประกันชีวิต

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีฉบับแก้ไข

เมื่อกล่าวถึงกฎหมายภาษี ผู้อ่านหลายท่านคงนึกไปถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐจาก ประชาชนโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น เงินได้ หรือมูลค่า สินค้าและบริการ

รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

สนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายระหว่างธุรกิจด้านรถยนต์ไทยกับ สปป.ลาว และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจรถยนต์ไทย อาทิ การจัดแรลลี่

วัสดุก่อสร้าง

ให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการมาลงทุนด้านการก่อสร้างใน สปป.ลาว และการสร้างเครือข่ายสำหรับบริษัทที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ของไทยเพื่อขยายตลาดใน สปป. ลาว

สถานีรถไฟท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์

"สถานีรถไฟท่านาแล้ง" นครหลวงเวียงจันทน์,  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, “สถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศลาว”

ไขประตูสู่ลาว (File : Lao booklet 3rd ed)

ไทยและลาวสนิทเหมือนญาติมิตร ผู้คนสองฝั่งแม่น้ำโขงมีสายสัมพันธ์ฉันพี่น้องมาแต่โบราณกาล เหมือนดั่งคำพูดที่ชาวไทย และชาวลาวพูดกันมาแต่เก่าก่อนว่าข้ามโขง “ ไปเอาพริกที่บ้านเหนือ ไปเอาเกลือที่บ้านใต้ ” ยุคสมัยแม้เปลี่ยนไป แต่ความรู้สึกใกล้ชิดผูกพันยังดำรงคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ประเทศ ลาวก็อยู่ใกล้เสียจนคนไทย ทั่วไปอาจมองข้าม และอาจลืมที่จะทำความรู้จักประเทศลาวอย่างรอบด้าน และลึกซึ้ง บ่อยครั้งที่คนไทยรับรู้ภาพลักษณ์ ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดแห่งนี้อย่างน่าแปลกใจ


Pages: Prev. 1 ... 71 72 73 74 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon