หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

สายการบินลาวขยายเที่ยวบินสู่สะหวันนะเขตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว

เมกะโปรเจค-ยานพาหนะดันลาวใช้น้ำมันพุ่ง

นายเพ็ท จันทามาลี จากลาว ปิโตรเลียม แอนด์ ก๊าซ กรุ๊ป คาดการณ์ว่า ปีนี้ลาวจะใช้น้ำมันถึง 1,100 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 10% หากราคาน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ 0.80 ดอลลาร์ (25.76 บาท)

เขตความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนบ่อหาน (ยูนนาน) - บ่อเต็น (ลาว) เริ่มเป็นรูปร่างในเบื้องต้น คาดปีหน้าเดินชมดิวตี้ฟรีที่บ่อเต็นแบบชิวชิว

เขตความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนบ่อหาน (ยูนนาน)-บ่อเต็น (ลาว) เป็นหนึ่งเขตสองประเทศที่มีเอกลักษณ์ของชายแดนจีนและลาวผสมผสานกัน

ประตูชัย อนุสรณ์สถาน

"ประตูชัย" อนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้ที่เสียสละชีวิตในสงคราม ก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์

ประตูชัย นครหลวงเวียงจันทน์

"ประตูชัย" นครหลวงเวียงจันทน์,  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


Pages: Prev. 1 ... 71 72 73 74 75

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon