หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

สนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายระหว่างธุรกิจด้านรถยนต์ไทยกับ สปป.ลาว และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจรถยนต์ไทย อาทิ การจัดแรลลี่

วัสดุก่อสร้าง

ให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการมาลงทุนด้านการก่อสร้างใน สปป.ลาว และการสร้างเครือข่ายสำหรับบริษัทที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ของไทยเพื่อขยายตลาดใน สปป. ลาว

สถานีรถไฟท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์

"สถานีรถไฟท่านาแล้ง" นครหลวงเวียงจันทน์,  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, “สถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศลาว”

ไขประตูสู่ลาว (File : Lao booklet 3rd ed)

ไทยและลาวสนิทเหมือนญาติมิตร ผู้คนสองฝั่งแม่น้ำโขงมีสายสัมพันธ์ฉันพี่น้องมาแต่โบราณกาล เหมือนดั่งคำพูดที่ชาวไทย และชาวลาวพูดกันมาแต่เก่าก่อนว่าข้ามโขง “ ไปเอาพริกที่บ้านเหนือ ไปเอาเกลือที่บ้านใต้ ” ยุคสมัยแม้เปลี่ยนไป แต่ความรู้สึกใกล้ชิดผูกพันยังดำรงคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ประเทศ ลาวก็อยู่ใกล้เสียจนคนไทย ทั่วไปอาจมองข้าม และอาจลืมที่จะทำความรู้จักประเทศลาวอย่างรอบด้าน และลึกซึ้ง บ่อยครั้งที่คนไทยรับรู้ภาพลักษณ์ ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดแห่งนี้อย่างน่าแปลกใจ

ทูตไทย “พิษณุ จันทร์วิทัน” ชี้ช่องเทรนด์ลงทุนใน สปป.ลาว เป็นฐานการผลิต – ท่องเที่ยวโตได้อีก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีเนื้อที่ทั้งประเทศเพียง 236,800 ตารางกิโลเมตร ประชากร 6.5 ล้านคน แต่ประเทศขนาดเล็กที่ว่านี้กลับมีแรงดึงดูดต่อนานาประเทศให้เข้ามาลงทุน กลายเป็นพื้นที่การลงทุนของกลุ่มอาเซียนอันดับต้น ๆ ที่ใคร ๆ ก็กาลังจับจ้องด้วยเพราะ สปป.ลาว ยังเป็นประเทศที่ร่ารวยทรัพยากรทางธรรมชาติและมีค่าแรงต่า "พิษณุ จันทร์วิทัน" เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงโอกาสและความท้าทายของการลงทุนใน สปป.ลาว

สปป.ลาว กับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO)

หากกล่าวถึงองค์การการค้าโลก หรือ WTO แล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ท่านผู้อ่านคงพอจะได้ยินข่าวว่า สปป. ลาว เพิ่งได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดขององค์การการค้าโลกอย่างสมบูรณ์ โดยสภาแห่งชาติ สปป. ลาวได้ให้สัตยาบันให้ สปป. ลาว เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ สปป. ลาวได้เป็นสมาชิกลำดับที่ 158 ของสมาชิกขององค์การการค้าโลก หลังจากใช้เวลายาวนานถึง 15 ปีนับจากวันแรกที่ สปป. ลาว ได้เริ่มต้นการขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกนี้

สปป. ลาว กับการเป็นแหล่งพลังงานแห่งอาเซียน (Battery of ASEAN)

สปป. ลาว หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of South East Asian Nations: ASEAN)

เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค (รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวม)

ให้การสนับสนุนงานเทศกาลต่างๆ ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทย

"ลาว" ไฟเขียวเขตเศรษฐกิจไชยะบุรี

"ลาว" เร่งเดินหน้าจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยะบุรี เชื่อมต่อชายแดนภาคเหนือไทย ด้านอุตรดิตถ์ เร่งยกระดับตลาดชายแดนยึดโมเดลโรงเกลือ

สาขาการลงทุนที่สำคัญ

ไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนสะสมอันดับหนึ่งใน สปป.ลาว โดยมีทั้งหมด 241 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 2,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22 โครงการขนาดใหญ่อยู่ในสาขาพลังงานและเหมืองแร่มากที่สุด


Pages: Prev. 1 ... 71 72 73 74 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon