หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

สปป. ลาว กับการเป็นแหล่งพลังงานแห่งอาเซียน (Battery of ASEAN)

สปป. ลาว หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of South East Asian Nations: ASEAN)

เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค (รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวม)

ให้การสนับสนุนงานเทศกาลต่างๆ ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทย

"ลาว" ไฟเขียวเขตเศรษฐกิจไชยะบุรี

"ลาว" เร่งเดินหน้าจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยะบุรี เชื่อมต่อชายแดนภาคเหนือไทย ด้านอุตรดิตถ์ เร่งยกระดับตลาดชายแดนยึดโมเดลโรงเกลือ

สาขาการลงทุนที่สำคัญ

ไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนสะสมอันดับหนึ่งใน สปป.ลาว โดยมีทั้งหมด 241 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 2,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22 โครงการขนาดใหญ่อยู่ในสาขาพลังงานและเหมืองแร่มากที่สุด

สายการบินลาวขยายเที่ยวบินสู่สะหวันนะเขตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในประเทศลาว

เมกะโปรเจค-ยานพาหนะดันลาวใช้น้ำมันพุ่ง

นายเพ็ท จันทามาลี จากลาว ปิโตรเลียม แอนด์ ก๊าซ กรุ๊ป คาดการณ์ว่า ปีนี้ลาวจะใช้น้ำมันถึง 1,100 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 10% หากราคาน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ 0.80 ดอลลาร์ (25.76 บาท)

เขตความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนบ่อหาน (ยูนนาน) - บ่อเต็น (ลาว) เริ่มเป็นรูปร่างในเบื้องต้น คาดปีหน้าเดินชมดิวตี้ฟรีที่บ่อเต็นแบบชิวชิว

เขตความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนบ่อหาน (ยูนนาน)-บ่อเต็น (ลาว) เป็นหนึ่งเขตสองประเทศที่มีเอกลักษณ์ของชายแดนจีนและลาวผสมผสานกัน

ประตูชัย อนุสรณ์สถาน

"ประตูชัย" อนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้ที่เสียสละชีวิตในสงคราม ก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์

ประตูชัย นครหลวงเวียงจันทน์

"ประตูชัย" นครหลวงเวียงจันทน์,  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


Pages: Prev. 1 ... 70 71 72 73 74

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon