หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีนมีความคืบหน้าเกือบร้อยละ 90

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ดร. บุนทอง จิดมะนี รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะตรวจตราศูนย์กลางพรรคและองค์การตรวจสอบรัฐบาล หัวหน้าองค์การต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงขั้นศูนย์กลาง และในฐานะหัวหน้าคณะโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน และ ดร. บุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว ได้ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ช่วงนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงเวียงจันทน์

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน พ.ค. 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน พ.ค. 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 711 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 264 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 447 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่า การส่งออกไฟฟ้า

อัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย. - พ.ค. 2563

ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน เม.ย. 2563 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.84 (เดือน มี.ค. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 6.14) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.43 จากเดือน มี.ค. 2563 เนื่องจากราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 สุขภาพและยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.05 และสินค้าและบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 อย่างไรก็ตาม บางหมวดสินค้า ปรับตัวลดลง เช่น ไปรษณีย์และโทรคมนาคมลดลงร้อยละ 6.35 การศึกษาลดลงร้อยละ 1.72 ร้านอาหารและโรงแรม ลดลงร้อยละ 1.52 ที่พักอาศัย ไฟฟ้า น้ำประปา และเชื้อเพลิงหุงต้มลดลงร้อยละ 1.45 และคมนาคมและขนส่งลดลง ร้อยละ 1.23

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน สปป. ลาวจะซบเซาลงในปี 2563

ในปี 2563 คาดว่าการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ สปป. ลาวจะลดลงร้อยละ 15 - 20 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและผลกระทบจากการแพร่ระบาดระบาดของโรคโควิด 19 โดยคาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะกลับสู่สภาวะปกติเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ

การนำเข้า – ส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้าของ สปป. ลาวปี 2562

กรมนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ได้จัดทำรายงานสถิติการนำเข้าและส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้าของ สปป. ลาวปี 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) และเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)

สาเหตุที่ส่งผลให้เงินกีบอ่อนค่า

ปัจจัยที่ทำให้เงินกีบอ่อนค่าหรือแข็งค่าขึ้นอยู่กับความต้องการและปริมาณเงินกีบภายในประเทศ เมื่อความต้องการใช้เงินกีบมากขึ้น ค่าเงินกีบจะแพงขึ้นหรือแข็งค่าขึ้น หากความต้องการใช้เงินกีบน้อยลง ค่าเงินกีบลดลง หรืออ่อนค่าลง

บริษัท Star Fintech ลงนามความตกลงกับธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกการทำธุรกรรม ทางการเงิน

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 นาย Luu Manh Ha ผู้อำนวยการบริษัท Star Fintech จำกัด และบริษัท Star Telecom จำกัด และนาย Anthony Chin ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่นลาว ได้ลงนามความตกลง ในการอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมทางการเงิน ณ บริษัท Star Telecom สำนักงานใหญ่ โดยมีนายสุลิสัก ทำนุวง หัวหน้ากรมคุ้มครองระบบชำระสะสาง ธนาคารแห่ง สปป. ลาว และผู้บริหารบริษัททั้งสองร่วมเป็นสักขีพยาน

ADB อนุมัติเงินกู้เพิ่มเติม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ สปป. ลาวป้องกันโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุน สปป. ลาวในการจัดการและป้องกันโรคโควิด 19 โดยมีรองหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงิน สปป. ลาว หัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศ และคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว และกระทรวงแผนการ และการลงทุน สปป. ลาว เข้าร่วม

ธนาคารแห่ง สปป. ลาว จัดการประชุมร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 นายสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว (BOL) เป็นประธานการประชุมร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อติดตามการดำเนินมาตรการและนโยบายรัฐบาลในการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจลาว โดยเฉพาะการออกนโยบายสินเชื่อของ BOL เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

การจัดเก็บภาษีอากร 6 เดือนแรกของปี 2563 ของ สปป. ลาวไม่เป็นไปตามแผน

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 นายพูทะนูเพ็ด ไซสมบัด หัวหน้ากรมส่วยสาอากร กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดเก็บภาษีอากรในช่วงต้นปี 2563 คาดการณ์ของปี 2563 และกำหนดแผนจัดเก็บภาษีอากรปี 2564 โดยมีรองหัวหน้ากรมส่วยสาอากร ส่วยสาอากรนครหลวงเวียงจันทน์ และเจ้าหน้าที่กรมส่วยสาอากรเข้าร่วม


Pages: Prev. 1 ... 36 37 38 39 40 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon