หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

บริษัท Star Fintech ลงนามความตกลงกับธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกการทำธุรกรรม ทางการเงิน

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 นาย Luu Manh Ha ผู้อำนวยการบริษัท Star Fintech จำกัด และบริษัท Star Telecom จำกัด และนาย Anthony Chin ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่นลาว ได้ลงนามความตกลง ในการอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมทางการเงิน ณ บริษัท Star Telecom สำนักงานใหญ่ โดยมีนายสุลิสัก ทำนุวง หัวหน้ากรมคุ้มครองระบบชำระสะสาง ธนาคารแห่ง สปป. ลาว และผู้บริหารบริษัททั้งสองร่วมเป็นสักขีพยาน

ADB อนุมัติเงินกู้เพิ่มเติม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ สปป. ลาวป้องกันโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุน สปป. ลาวในการจัดการและป้องกันโรคโควิด 19 โดยมีรองหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงิน สปป. ลาว หัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศ และคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว และกระทรวงแผนการ และการลงทุน สปป. ลาว เข้าร่วม

ธนาคารแห่ง สปป. ลาว จัดการประชุมร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 นายสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว (BOL) เป็นประธานการประชุมร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อติดตามการดำเนินมาตรการและนโยบายรัฐบาลในการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจลาว โดยเฉพาะการออกนโยบายสินเชื่อของ BOL เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

การจัดเก็บภาษีอากร 6 เดือนแรกของปี 2563 ของ สปป. ลาวไม่เป็นไปตามแผน

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 นายพูทะนูเพ็ด ไซสมบัด หัวหน้ากรมส่วยสาอากร กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดเก็บภาษีอากรในช่วงต้นปี 2563 คาดการณ์ของปี 2563 และกำหนดแผนจัดเก็บภาษีอากรปี 2564 โดยมีรองหัวหน้ากรมส่วยสาอากร ส่วยสาอากรนครหลวงเวียงจันทน์ และเจ้าหน้าที่กรมส่วยสาอากรเข้าร่วม

ธนาคารโลกคาดการณ์เศรษฐกิจลาวปี 2563 จะเติบโตร้อยละ 1

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563 ธนาคารโลก ประจำ สปป. ลาวได้เผยแพร่รายงาน Lao Economic Monitor ฉบับล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและหนี้สิน ของสปป. ลาวในปี 2563 โดยคาดว่าเศรษฐกิจลาวจะขยายตัวร้อยละ 1 ในกรณีที่การแพร่ระบาดไม่รุนแรง และอาจจะ หดตัวติดลบร้อยละ 1.8 ในกรณีรุนแรง ด้านการขาดดุลงบประมาณปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.5 – 8.8 ของ GDP (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.1 เมื่อปี 2562) ด้านหนี้สินปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 – 68 ของ GDP (เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 59 เมื่อปี 2562) และด้านเงินสำรองระหว่างประเทศปี 2563 จะลดลง โดยครอบคลุมการนำเข้าน้อยกว่า หนึ่งเดือน

สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเสนอนโยบายและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ในฐานะคณะเฉพาะกิจรับผิดชอบติดตามผลกระทบและการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้จัดทำรายงานเสนอให้รัฐบาล สปป. ลาวพิจารณานโยบายและมาตรการลดผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจลาว ทั้งในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีข้อเสนอสำคัญ ดังนี้

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือลงทุนพัฒนาเขตเทคโนโลยีระดับสูงลาว – จีน

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว และนายคำพัน สิดทิดำพา เจ้าแขวงเวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการศึกษา ความเป็นไปได้ในการร่วมมือลงทุนพัฒนาเขตเทคโนโลยีระดับสูงลาว – จีน โดยมีรองเจ้าแขวงเวียงจันทน์ หัวหน้ากรม/สถาบัน เจ้าเมืองและผู้แทนแผนกที่เกี่ยวข้องของแขวงเวียงจันทน์ และภาคเอกชนเข้าร่วม

สปป. ลาวจะดำเนินการปรึกษาหารือล่วงหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำซะนะคาม

คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) แจ้งว่า รัฐบาล สปป. ลาวได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ซะนะคามเพื่อเข้าสู่กระบวนการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement - PNPCA) ของ MRC ประกอบด้วยเอกสารทางวิศวกรรมและการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเรื่องตะกอนและการประมง

ธนาคารใน สปป. ลาวพร้อมใช้ระบบเชื่อมโยงการโอนเงิน

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 บริษัท Lao National Payment Network จำกัด (LAPNet) ประกาศว่าลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ใน สปป. ลาว 14 แห่ง สามารถถอนเงินสดและโอนเงินข้ามธนาคารผ่านตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ ที่เป็นสมาชิก LAPNet ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป LAPNet อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่ง สปป. ลาว ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 เพื่อสร้างระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน ในอนาคต LAPNet มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารพาณิชย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น QR Code และ Internet Mobile Banking

สปป. ลาว สามารถดึงดูดการลงทุนได้ 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาวเปิดเผยภาพรวมการลงทุนใน สปป. ลาว โดยระบุว่า รัฐบาล สปป. ลาวเริ่มผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนตั้งแต่ปี 2532 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศมากขึ้น การลงทุนใน สปป. ลาวตั้งแต่ปี 2532 - 2562 มีทั้งหมด 6,144 โครงการ มูลค่ารวม 36,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการลงทุนของนักลงทุนภายในประเทศ 2,621 โครงการ มูลค่ารวม 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ โดยจีนเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งใน สปป. ลาวมีจำนวน 862 โครงการ มูลค่ารวม 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา คือ ไทย มูลค่าการลงทุนรวม 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเวียดนาม มูลค่าการลงทุนรวม 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนจากเกาหลีใต้ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มาเลเซีย และออสเตรเลีย ประเภทการลงทุนที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ พลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนรวมประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการขุดค้นเหมืองแร่ ซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนรวมประมาณ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


Pages: Prev. 1 ... 37 38 39 40 41 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon