หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

รัฐบาล สปป. ลาวตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนมูลค่า 43.95 ล้านล้านกีบในปี 2565

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและ
การลงทุน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมสรุปแผนการ การลงทุน และการเงิน ประจำปี 2564 และแนวโน้ม
ปี 2565 โดยมี นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี รองรัฐมนตรี หัวหน้ากรม รองหัวหน้ากรม และเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงแผนการฯ เข้าร่วม

การประชุมสรุปแผนการ การลงทุน และการเงิน ประจำปี 2564 และแนวโน้มปี 2565

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ
และการลงทุน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมสรุปแผนการ การลงทุน และการเงิน ประจำปี 2564 และแนวโน้ม
ปี 2565 โดยมี รองรัฐมนตรี  หัวหน้ากรม รองหัวหน้ากรม และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแผนการฯ เข้าร่วม

ภาคเอกชนเสนอปัญหาในที่ประชุมระหว่างคณะรัฐบาล สปป. ลาวและภาคเอกชนลาว

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564 นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมระหว่าง
คณะรัฐบาล สปป. ลาวและภาคเอกชนลาว ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และผู้แทนจากภาคเอกชนลาวเข้าร่วม

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 สปป. ลาว
มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 10,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออกประมาณ
4,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้าประมาณ 5,240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 336 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

สปป. ลาวกู้เงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเกาหลีใต้เพื่อสานต่อการพัฒนาระบบยื่นภาษีออนไลน์

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมเงินตราต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว นายทำมะลัด ราชะพน รักษาการหัวหน้ากรมส่วยสาอากร กระทรวงการเงิน สปป. ลาว และนาย Lee Dong Geon หัวหน้าผู้แทนกองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ (Economic Development Cooperation Fund- EDCF) ประจำ สปป. ลาว ร่วมลงนามบันทึกช่วยจำ 3 ฝ่ายเพื่อกู้เงินสำหรับโครงการสร้างระบบข้อมูลข่าวสารคุ้มครองรายรับภาษีของ สปป. ลาว (Tax Revenue Information System- TaxRIS) ระยะที่ 2 ผ่านระบบทางไกล โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สปป. ลาวเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement - ITA) ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก รอบพิเศษ ที่สวิตเซอร์แลนด์
ได้พิจารณารับรอง สปป. ลาวเข้าเป็นสมาชิกความตกลงดังกล่าว ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 83 ประเทศ
โดย สปป. ลาวเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดประเทศแรกที่เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว แจ้งว่า สปป. ลาวได้ดำเนินกระบวนการภายในสำหรับการลดหย่อนภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ไอทีตามข้อผูกพันของข้อตกลงดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

ด่านสากลท่าบกท่านาแล้งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2564 นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เข้าร่วมพิธีเปิดใช้ด่านสากลท่าบก
ท่านาแล้ง (สำหรับสินค้า) และเขตโลจิสติกส์ครบวงจร นครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการ โดยมีรัฐมนตรี
รองรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยในพิธีฯ ได้มีการปล่อยขบวนรถขนส่งสินค้ารอบปฐมฤกษ์จำนวน 12 ตู้คอนเทนเนอร์ไปยังเวียดนาม ไทย และกัมพูชา

การประชุมสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและ การลงทุน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียน ปัญหาคงค้างและแนวทางการแก้ไขในอนาคตเกี่ยวกับ การพัฒนาและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ในช่วงปี 2559 - 2563 และแผนงานปี 2564 - 2568 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และรองเจ้าแขวงที่มี SEZ ตั้งอยู่ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเข้าร่วม

สปป. ลาวเปิดตัวแผนพัฒนาการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ปี 2564 – 2568

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว
นายทองพัด วงมะนี รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และนาง Ina Marciulionyté เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำ สปป. ลาว เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดตัวแผนพัฒนาการส่งออก
ของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ของ สปป. ลาว ปี 2564 – 2568 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สปป. ลาวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Policy Watch เพื่อให้ข้อมูลการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 นางสาววาลี เวดสะพง รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว (LNCCI) นาย Cullen Hughes หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ การศึกษา และพลังงาน องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ประจำ สปป. ลาว และผู้แทนกรมแผนการและการร่วมมือ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ผู้บริหารระดับสูงและสมาชิก LNCCI และสมาคมนักธุรกิจเข้าร่วมพิธีเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Policy Watch บนมือถืออย่างเป็นทางการ แอพพลิเคชั่นดังกล่าวถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ SMEs


Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon