หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

สปป. ลาวกู้เงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเกาหลีใต้เพื่อสานต่อการพัฒนาระบบยื่นภาษีออนไลน์

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมเงินตราต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว นายทำมะลัด ราชะพน รักษาการหัวหน้ากรมส่วยสาอากร กระทรวงการเงิน สปป. ลาว และนาย Lee Dong Geon หัวหน้าผู้แทนกองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ (Economic Development Cooperation Fund- EDCF) ประจำ สปป. ลาว ร่วมลงนามบันทึกช่วยจำ 3 ฝ่ายเพื่อกู้เงินสำหรับโครงการสร้างระบบข้อมูลข่าวสารคุ้มครองรายรับภาษีของ สปป. ลาว (Tax Revenue Information System- TaxRIS) ระยะที่ 2 ผ่านระบบทางไกล โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สปป. ลาวเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement - ITA) ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก รอบพิเศษ ที่สวิตเซอร์แลนด์
ได้พิจารณารับรอง สปป. ลาวเข้าเป็นสมาชิกความตกลงดังกล่าว ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 83 ประเทศ
โดย สปป. ลาวเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดประเทศแรกที่เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว แจ้งว่า สปป. ลาวได้ดำเนินกระบวนการภายในสำหรับการลดหย่อนภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ไอทีตามข้อผูกพันของข้อตกลงดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

ด่านสากลท่าบกท่านาแล้งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2564 นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เข้าร่วมพิธีเปิดใช้ด่านสากลท่าบก
ท่านาแล้ง (สำหรับสินค้า) และเขตโลจิสติกส์ครบวงจร นครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการ โดยมีรัฐมนตรี
รองรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยในพิธีฯ ได้มีการปล่อยขบวนรถขนส่งสินค้ารอบปฐมฤกษ์จำนวน 12 ตู้คอนเทนเนอร์ไปยังเวียดนาม ไทย และกัมพูชา

การประชุมสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและ การลงทุน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียน ปัญหาคงค้างและแนวทางการแก้ไขในอนาคตเกี่ยวกับ การพัฒนาและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ในช่วงปี 2559 - 2563 และแผนงานปี 2564 - 2568 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และรองเจ้าแขวงที่มี SEZ ตั้งอยู่ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเข้าร่วม

สปป. ลาวเปิดตัวแผนพัฒนาการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ปี 2564 – 2568

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว
นายทองพัด วงมะนี รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และนาง Ina Marciulionyté เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำ สปป. ลาว เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดตัวแผนพัฒนาการส่งออก
ของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ของ สปป. ลาว ปี 2564 – 2568 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สปป. ลาวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Policy Watch เพื่อให้ข้อมูลการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 นางสาววาลี เวดสะพง รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว (LNCCI) นาย Cullen Hughes หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ การศึกษา และพลังงาน องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ประจำ สปป. ลาว และผู้แทนกรมแผนการและการร่วมมือ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ผู้บริหารระดับสูงและสมาชิก LNCCI และสมาคมนักธุรกิจเข้าร่วมพิธีเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Policy Watch บนมือถืออย่างเป็นทางการ แอพพลิเคชั่นดังกล่าวถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ SMEs

ขยายเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบการขนส่งในตัวเมืองแบบยั่งยืนของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ดร. อาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และนายโทชิโอะ
นากาเสะ หัวหน้าผู้แทนองค์กร JICA ประจำ สปป. ลาว เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ
ในโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบการขนส่งในตัวเมืองแบบยั่งยืน ครั้งที่ 4 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


ดร. อาดสะพังทองฯ กล่าวว่า เดิมทีโครงการดังกล่าวมีกำหนดจะเริ่มดำเนินการในปี 2561 และจะแล้วเสร็จในปี 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ระงับโครงการชั่วคราวและเลื่อนการดำเนินการเป็น             ปี 2566 วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ คือ การปรับปรุงแผนแม่บทด้านระบบการขนส่งในเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2551 และวางแผนจะดำเนินการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเมือง
และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาแผนแม่บทให้ปฏิบัติได้

พิธีเปิดโครงการทางรถไฟลาว - จีนอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป. ลาว และนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการทางรถไฟลาว - จีนอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง อดีตผู้บริหารระดับสูง คณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น
ในรูปแบบออนไลน์ที่หอประชุมแห่งชาติลาว สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ และสถานีรถไฟคุนหมิง

รัฐบาล สปป. ลาวกู้เงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเกาหลีใต้

นายวันทอง บุดตะนะวง หัวหน้ากรมการขนส่งทางน้ำ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว กล่าวว่า รัฐบาล สปป. ลาวจะกู้เงินแบบดอกเบี้ยผ่อนปรนจากกองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ (EDCF) จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ในโครงการที่มีความสำคัญลำดับต้นของรัฐบาล 14 โครงการ อาทิ โครงการป้องกันดินถล่มในแขวงที่มีความจำเป็น 6 โครงการ มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินสำหรับโครงการอื่น ๆ อีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการป้องกันดินถล่มตามริมฝั่งแม่น้ำโขงของแขวงจำปาสักเพิ่มเติม ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โครงการสร้างระบบจัดเก็บภาษีแบบทันสมัยของกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ระยะที่ 2 และโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทันสมัยในพื้นที่ภาคใต้ของกระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว ตามกรอบความร่วมมือในช่วงปี 2563 – 2566

ผลกระทบต่อ สปป. ลาวจากสภาพราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว
เป็นประธานการประชุมหารือการปรับราคาน้ำมันภายในประเทศจากสภาพราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการเงิน สปป. ลาว กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว ธนาคาร
แห่ง สปป. ลาว สมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและอายแก๊ส และบริษัทน้ำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าร่วม
ดร. คำแพงฯ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทนำเข้าและส่งออกน้ำมันจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขจากการปรับตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตของประชาชน การขนส่งสินค้า อัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพ และราคาสินค้าและบริการ


Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon